oktober 2019

Er vi klare til å etablere utslippsfrie hurtigbåtsamband?

Teknologien er for det meste hyllevare. Hurtigbåter med nullutslipp kan derfor bli en realitet innen få år. Det var konklusjonen etter workshopen 24. oktober, da Fornybarklyngen og Trøndelag fylkeskommune utfordret et oppdatert fagmiljø og sentrale aktører på konkrete løsninger for fremtidens hurtigbåter med nullutslipp. Under samlingen ble praktiske tilnærminger og konkret teknologi utforsket og diskutert av […]

Er vi klare til å etablere utslippsfrie hurtigbåtsamband? Read More »

To nye teknologibedrifter med i MIDSEC

Teknologibedriftene Secure Practice og Fram Web er nye klyngemedlemmer i Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC). Secure Practice er en prisvinnende leverandør av produkter for digital sikkerhet, som blant annet skal hindre svindel og hacking via e-post.  Secure Practice utvikler og drifter de sine tjenester fra Trondheim. – Det er ikke tvil om at cybersikkerhet kommer stadig høyere på agendaen i næringslivet.

To nye teknologibedrifter med i MIDSEC Read More »

Bedrifter på Fosen inviteres til workshop om havbasert næring på Fosen

På workshopen kartlegges interessen for økt satsing på produktutvikling innen havrommet. Det er Fosen Industriforum og Fosen Regionråd som står bak arrangementet. Marin næring er et viktig norsk satsingsområde med stort vekstpotensial. Fosen Industriforum og Fosen Regionråd ønsker å gripe denne muligheten til å fremme enda mer verdiskaping gjennom nettverkssamarbeid i regionen. I workshopen kartlegges interesseområdene hos næringsaktørene

Bedrifter på Fosen inviteres til workshop om havbasert næring på Fosen Read More »

Dialogkonferanse: Gravefri fornyelse av drikkevanns-ledninger som reduserer vannlekkasje

Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune inviterer til dialogkonferanse i Oslo 15. oktober for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger. Dialogkonferansen er starten på en prosess der Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune går sammen for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som

Dialogkonferanse: Gravefri fornyelse av drikkevanns-ledninger som reduserer vannlekkasje Read More »

Lyng Triangel: Styrket HMS med nytt skjærebord

Lyng Triangels nyinvestering i produksjonslinjen kan spare ansatte for 1000–1200 timer tunge løft i året, samt øke kvaliteten på produktene. – Det er en vinn-vinn-situasjon både for bedriften og ansatte, forteller en entusiastisk daglig leder i Lyng Triangel, Tom Erik Dahl. Med et nytt CombiCut-plastmaskjærebord med drillingstasjon, av merket MicroStep, kan operatørene til Lyng Triangel

Lyng Triangel: Styrket HMS med nytt skjærebord Read More »

NiT kåret NORBIT til “årets bedrift”

Trondheim Havn fotografert med en av NORBITs integrerte sonar-løsninger (NORBIT iWBMSh STX). Foto: NORBIT Vi gratulerer NORBIT med tittelen «Årets Bedrift», som de ble tildelt i forbindelse med næringslivskonferansen Manifestasjon 2019. NORBIT ASA er klyngebedrift i både NCE Aquatech og Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC).Prisen «årets bedrift» deles årlig ut av Nordea i samarbeid

NiT kåret NORBIT til “årets bedrift” Read More »