juni 2021

FI søker nye kommunikasjonsrådgivere

Fremtidens Industri vokser, og lyser derfor ut to faste stillinger som kommunikasjonsrådgiver / innholdsprodusent. Vi søker etter en engasjert, selvdreven og språksikker historieforteller med interesse for industri og teknologi, som ønsker å vise frem alt det spennende som skjer i midtnorske bedrifter og næringsklynger. Vi ser etter deg som kan skape og formidle gode historier. …

FI søker nye kommunikasjonsrådgivere Les mer »

Søk om støtte til opplæringstiltak i din bedrift!

Trøndelag fylkeskommune har fortsatt betydelig med midler igjen for å kunne støtte opplæringstiltak i bedrifter gjennom Bedriftsintern Opplæring (BIO Trøndelag). Formålet med ordningen er å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. Ordningen skal bidra til å begrense utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av samfunnsendringer, …

Søk om støtte til opplæringstiltak i din bedrift! Les mer »

Gratis kompetanseheving

Myndighetene har bevilget midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Næringshagene i Norge tilbyr derfor i samarbeid med Handelshøyskolen BI flere gratis nettbaserte kurs. Kursene er særlig rettet mot nyutdannede, unge med liten jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og arbeidsledige og permitterte. Tilbudet består av fem kurs …

Gratis kompetanseheving Les mer »