09/10/2019

Bedrifter på Fosen inviteres til workshop om havbasert næring på Fosen

På workshopen kartlegges interessen for økt satsing på produktutvikling innen havrommet. Det er Fosen Industriforum og Fosen Regionråd som står bak arrangementet.

Marin næring er et viktig norsk satsingsområde med stort vekstpotensial. Fosen Industriforum og Fosen Regionråd ønsker å gripe denne muligheten til å fremme enda mer verdiskaping gjennom nettverkssamarbeid i regionen. I workshopen kartlegges interesseområdene hos næringsaktørene i et mulig prosjekt for omstilling mot havbasert næring. Et slikt prosjekt kan innbefatte:

  • Kobling og oppfølging mot bransje, kunder og nettverk
  • Innføring i metoder for økt innovasjonskompetanse, samt offentlige virkemidler (finansiering)
  • Etablering av samarbeid og koblinger til kunnskaps- og industrimiljøer
  • Tett oppfølging av prosjektinitiativer og samarbeid mellom Fosen-bedrifter

Tidspunkt:          22. oktober 2019 Kl 10.00-15.00

Sted:                     FI, Verkstedveien 4, Vanvikan (LIV-bygget, kantine)

Påmeldingsskjema ligger nederst på siden.

Kjøreplan for dagen
10:00 – 10:50  Velkommen og informasjon om prosjektet
– Ønsket resultat av prosjektet
– Hva kan prosjektet i praksis bety for bedriftene?
10:50 – 11:00  Beinstrekk
11:00 – 12:00 Havromsnæring i vekst – hvordan kan Fosen-bedriftene ta en rolle?
– Hva er markedet og potensialet?
– Fosen-bedriftenes forretningsmuligheter
– Eksempler
12:00 – 12:30 Lunch
12:30 – 13:00 Orientering om muligheter for finansiering av utviklingsprosjekter
13:00 – 14:30  Avklaring av bedriftenes interesseområder (Workshop)
14:30 – 15:00 Oppsummering, konkludering og videre aktiviteter.
15:00 og utoverMuligheter for én-til-én samtaler med bedrifter eller prosjektledelse. Møterom vil være tilgjengelige.Del innlegg: