desember 2023

FI blir medlem av Foreningen for innovasjonsselskaper

Fremtidens Industri blir medlem av Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN). Organisasjonen samler ledende miljøer som kobler ideer fra forskning og næringsliv med kompetanse og kapital. Disse miljøene står i dag bak mer enn 1.500 nye vekstkraftige bedrifter over hele landet. — Dette er en viktig arena for å påvirke vilkårene for nyskaping og etablering

FI blir medlem av Foreningen for innovasjonsselskaper Read More »

COMMSEC styrker regionens totalforsvar over grensen

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. COMMSEC står for Community security og skal styrke norsk-svensk forsvars- og sikkerhetsindustri og samarbeid. Prosjektet vil skape trygghet for forsvaret og forretningsmuligheter for forsvarsindustrien. Målet er å bidra til økt samfunnssikkerhet og beredskap i grenseregionen. Småskala-Prosjektet COMMSEC ble presentert på høstens styringskomiteemøte i Nordens Grønne

COMMSEC styrker regionens totalforsvar over grensen Read More »

Oceantech demonstrerer ny autonom inspeksjonsrobot. Foto: Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri

OceanTech demonstrerer ny autonom inspeksjonsrobot

Tekst og foto: Lars Bugge Aarset – Fremtidens Industri OceanTech Innovation AS utvikler teknologi for bruk i «skvalpesonen» på maritime fartøy og offshoreinstallasjoner. Skvalpesonen offshore er et av de mest krevende, utfordrende og farlige miljøene å utføre arbeid og operasjoner i. Trygg og sikker tilkomst er en av de største utfordringene i skvalpesonen. Nå demonstrerer

OceanTech demonstrerer ny autonom inspeksjonsrobot Read More »