april 2015

Fosen søker Byregionprosjekt Fase 2

Fosenregionen ved Fosen Regionråd og Næringsalliansen deltar i Byregionprogrammet (ByR) til Kommunal og Moderniseringsdepartementet.  Fokus i ByR prosjektets Fase 1 har vært todelt; 1) Kvalitetssikring av de strategiske valg som Fosenregionen har tatt i sin Strategiske Næringsplan 2) Testing/utprøving av en regional samhandlingsmodell for regionalt utviklingsarbeid Det er stor enighet i Næringsalliansen (NA) på Fosen …

Fosen søker Byregionprosjekt Fase 2 Les mer »

Vann som samarbeidsområde

Vi gratulerer (fra venstre) Robert Berge, Kristian Korsen og Robin Johansen med hvert sitt Midtby-kort på kr. 1.000,-! LIV har i flere år hatt samarbeid med Leksvik videregående skole, og gjennom Smart Water Cluster går samarbeidet på området vannbehandling. En av aktivitetene i dette samarbeidet er felles markering av Verdens Vanndag 22. mars. I år …

Vann som samarbeidsområde Les mer »

Nordsjøprogrammet – oversikt over prosjektideer

I Nordsjøprogrammet er det nå åpnet for å sende inn prosjektideer/skisser. HER finner du en oversikt over de prosjektideene som er sendt inn til sekretariatet for Nordsjøprogrammet. I beskrivelsen er det kontaktinformasjon til leadpartner for prosjektet. I Nordsjøprogrammet vil det for den nye programperioden (2014-2020) være en såkalt 2-stegs søknadsprosedyre. Det vil si at prosjektene …

Nordsjøprogrammet – oversikt over prosjektideer Les mer »

Goliat levert til Hammerfest

Inrigo sendte i 2012 to store kjemikalie pakker (CIP A & CIP B) fra Vanvikan til Hyiundai i Sør-Korea gjennom et samarbeid med Alfsen og Gundersen. Nå, 1,5 på overtid, er den ferdigstilt og ankommet Hammerfest der den skal klargjøres for å settes i produksjon i Barentshavet. Goliat er den største og mest komplekse sirkulære, …

Goliat levert til Hammerfest Les mer »