september 2017

Ringer i Vannet

Dersom din bedrift har behov for arbeidskraft, men ikke har kapasitet eller økonomi til å gå igjennom en krevende rekrutteringsprosess kan Ringer i Vannet være løsningen. Ringer i Vannet er NHOs rekrutteringsstrategi som kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med organisasjonens medlemsbedrifter. NHO kartlegger bedriftens behov og finner kostnadsfritt riktig person […]

Ringer i Vannet Read More »

Bruker vind, sol og bølger: Undervannsdroner skal erstatte forskningsskip

Et miljøprosjekt ledet av forskningsselskapet Akvaplan-niva skal bidra til mer kostnadseffektive og fleksible undersøkelser av havmiljøet. Det benyttes AUV-er (autonome undervannsfarkoster) fullastet med ulike sensorer for innsamling av miljødata, noe som vil redusere utslippene betydelig. Prosjektet – som kalles «GLIDER», går over tre år. – Bruk av AUV-er vil gi et stort bidrag til å

Bruker vind, sol og bølger: Undervannsdroner skal erstatte forskningsskip Read More »