Innoco

Hvor ofte lykkes du med innovasjon? Noen ganger? Aldri? LIV ønsker å bidra til at du lykkes oftere! En undersøkelse viser at kun 7 % av norske bedrifter mener de oppnår meget gode resultater med innovasjonssatsing. Hele 49 % mener de lykkes i bare noen grad eller ikke i det hele tatt (kilde: Innoco). Hva […]

Innoco Read More »