juni 2016

Vi vil bo og jobbe på Fosen!

Jentene fra Rissa videregående skole er klare på hva de ønsker, men litt usikre på om det lar seg gjøre. Vil de finne relevante arbeidsplasser på Fosen? Fosen Innovasjon traff jentene på den årlige Næringskonferansen på Fosen. Konferansen handlet i år om mulighetene i havrommet rundt Fosenhalvøya. Jentene, som tar fagområdet Studiespesialisering på videregående, syntes […]

Vi vil bo og jobbe på Fosen! Read More »

Havrommet = Mulighetsrommet!

-Potensialet er så stort at vi har vanskelig for å forstå det, sier Bjørn Damhaug, Leder for Næringsalliansen på Fosen, etter årets Næringskonferanse på Fosen. Konferansen handlet om havrommet og Fosens utviklingsmuligheter innenfor en havbrukssektor i voldsom vekst. Publikum ble loset gjennom innlegg om dagens havbruksnæring på Fosen, luseproblematikk og rensefisk, muligheter for utvikling i

Havrommet = Mulighetsrommet! Read More »

Økt samhandling mellom det sivile og militære på Fosen

For å skape godt samspill mellom militær og sivil sektor har Ørland kommune initiert opprettelse av en Forsvarskoordinator-funksjon for Fosen-regionen. Forsvarets utbygging ved Ørland hovedflystasjon (ØHF) gjør flystasjonen til landets viktigste militære installasjon. Utviklingen ved ØHF har stor betydning for hele regionen. Milliarder skal investeres i utbyggingsfasen og det ventes en sterk aktivitetsøkning i driftsfasen.

Økt samhandling mellom det sivile og militære på Fosen Read More »