august 2018

Fristen for å søke bedriftsnettverk nærmer seg

Innovasjon Norges virkemiddel Bedriftsnettverk kom med ny utlysning i juni med søknadsfrist 14. september kl. 24:00. Her kan man søke om inntil 750.000 kroner per år i inntil 3 år. Utlysningene i 2018 retter seg mot nye kommersielle strategiske bedriftsnettverksprosjekter (3-årige hovedprosjekter) som har fokus på utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i utlandet eller […]

Fristen for å søke bedriftsnettverk nærmer seg Read More »