juli 2017

Høstens kursplan hos Fosen BHT

Fosen BHT vil også i høst arrangere lovpålagte HMS kurs. Grunnkurs i arbeidsmiljø (40) timers kurs med oppstart 13. september og HMS-kurs for ledere 27. september.  I oktober tilbyr Fosen BHT et utvidet kurs; «Verktøykasse for ledere», som et påbyggingskurs for de som har tatt det lovpålagte HMS-kurset for ledere.  Alle kursene blir arrangert i …

Høstens kursplan hos Fosen BHT Les mer »

Flittig søknadsskriving på SkatteFUNN-workshop

Alle bedrifter har krav på skattefradrag for forskning og utvikling, via SkatteFUNN-ordningen. Fosen Innovasjon holdt en gratis workshop for konkret søknadsskriving til SkatteFUNN. Invitasjonen gikk bredt ut, til bedrifter tilknyttet både Næringshagen Fosen Innovasjon, Fosen Industri, Fosen Næringsallianse, NCE Aquatech Cluster, MIDSEC Cluster og Smart Water Cluster. Deltakerne fikk en kort innføring i hva som …

Flittig søknadsskriving på SkatteFUNN-workshop Les mer »

Ferieavvikling i Fosen Innovasjon AS

Fra og med 10. juli til 14. august er det ferieavvikling i Fosen Innovasjon AS. Det betyr at det i perioder ikke vil være noen på kontoret. Ønsker du kontakt med noen av oss er vi tilgjengelig på e-post og telefon. Vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Gratis starthjelp til idéen din?

Trønderske bedrifter utenfor Trondheim som er «ferske» innen forskning og utvikling kan få inntil 200.000 kroner til forprosjekter og gratis «kompetansemegling». Ta kontakt med Fosen Innovasjon! FORREGIONEN er et 3-årig regionalt program som har som mål å øke verdiskapingen i næringslivet gjennom såkalt forskningsbasert innovasjon. Programmet kan gi bedrifter inntil 200.000 kroner i støtte til …

Gratis starthjelp til idéen din? Les mer »

Har du en skjult skatt i bedriften?

Fosen Innovasjon hjelper bedrifter med å få skattefradrag på utgifter til utviklingsarbeid. Vi kan reglene i SkatteFUNN-ordningen og bistår gjerne med å skrive søknad og videre oppfølging som må til. Kontakt oss før sommeren for å rekke årets søknadsfrist! Bedrifter kan få støtte i form av skattefradrag til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) som skal føre …

Har du en skjult skatt i bedriften? Les mer »

INNOSKISSE – Gratis råd fra Forskningsrådet til FoU-prosjekter

INNOSKISSE er et rådgivningstilbud til virksomheter som ønsker å søke forskningsmidler innenfor Forskningsrådets virkemiddel «Innovasjonsprosjekt i næringslivet». Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal omfatte forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. For å unngå at bedrifter …

INNOSKISSE – Gratis råd fra Forskningsrådet til FoU-prosjekter Les mer »

Gode råd trenger ikke være dyre

Fosen Innovasjon hjelper bedrifter over hele Fosen. Er du med i vårt næringshageprogram får du rådgivning og annen bistand til svært gode vilkår. Fosen Innovasjon driver en Næringshage i SIVAs Næringshageprogram. Det betyr at vi kan tilby svært gunstige betingelser på en rekke tjenester til bedrifter som ønsker å være «målbedrifter» i næringshagen. Målet er …

Gode råd trenger ikke være dyre Les mer »