desember 2017

Fra 1. januar: Slutt på årsberetning for små foretak

Fra 1.januar innføres det nye regler for bedrifter på en rekke områder, bl.a. blir det slutt for årsberetning for små foretak. NHO sier at de fleste av Norges 300 000 små aksjeselskaper har laget årsberetning for siste gang. Årsberetningen vil bestå for norske børsnoterte selskaper, allmennaksjeselskaper og andre regnskapspliktige som ikke er små foretak: De […]

Fra 1. januar: Slutt på årsberetning for små foretak Read More »

Internasjonaliserings-garanti, GIEK med nytt virkemiddel

29. juni lanserte statsråd Monica Mæland et nytt virkemiddel som skal bedre banknæringens utlånskapasitet til eksportindustrien. Garantien forvaltes av GIEK og er en långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge passer for langsiktige investeringer innen alle typer næringer. Garantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien, slik at prosessanlegg til olje- og gassindustri, eiendomsutvikling og

Internasjonaliserings-garanti, GIEK med nytt virkemiddel Read More »

Tre nye innovasjonsprosjekter med støtte fra NCE Aquatech Cluster

Den 4. desember fikk tre nye prosjekter støtte fra NCE Aquatech Cluster. Støtten kommer som følge av en ekstra-utlysning som ble annonsert den 14. september. Totalt har dermed fem prosjekter fått støtte fra klyngen i 2017. De som fikk støtte i denne runden var: Pharmaq, Salmar og Lerøy Seafood Group Botngaard Bioprotix, Rambøll og Inaq

Tre nye innovasjonsprosjekter med støtte fra NCE Aquatech Cluster Read More »

Offentlig-privat innovasjon skal løse store samfunnsutfordringer fram mot 2030

Stivbent innkjøpsregelverk og «privatiseringsdebatt» viker plass for nye ordninger som stimulerer innovasjon i offentlige anskaffelser, sier Forskningsrådets trendrapport for perioden fram mot 230. Innovative offentlige anskaffelser blir et sentralt virkemiddel i forsknings- og innovasjonspolitikken. Les mer: FREMTIDENS FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK: INNSPILL FRA EN FREMTIDSSTUDIE INNEN TEMAET INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR   Figur: Lånt fra rapporten/Forskningsrådet

Offentlig-privat innovasjon skal løse store samfunnsutfordringer fram mot 2030 Read More »