januar 2018

Det skal være lett å gjøre riktig – vanskelig å gjøre feil

Det samarbeidsbaserte LEAN-prosjektet til Servi (Rissa) , ITAB, CNC Produkter, PTM Industrier og IV Group er godt igang med første fellessamling. Knut Sandbakken fra SINTEF Raufoss Manufacturing bruker dagen til å gi en innføring i Lean ledelse og Lean organisering. Målet for denne første samlingen er å skape en forståelse for hva som skal til

Det skal være lett å gjøre riktig – vanskelig å gjøre feil Read More »