juni 2020

Fornybarklyngen endrer navn til RENERGY

Det nye navnet gjenspeiler klyngens arbeid med å styrke Norges globale posisjon i det grønne skiftet. Siden 2017 har Fornybarklyngen ført aktører sammen for å utvikle nye forretningsmodeller, bærekraftige løsninger og nullutslippsteknologier for det grønne skiftet. Klyngens 90 deltakere er blant de mest innovative energiaktørene i verden, og jobber stadig med nye nasjonale og internasjonale […]

Fornybarklyngen endrer navn til RENERGY Read More »

Kronikk: Nyhavna bør bli Trondheims digitale lekeplass

Denne kronikken ble skrevet av Frode Halvorsen, Seniorrådgiver i FI og klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster, og opprinnelig publisert i Nidaros 08. juni 2020 og Shifter 09. juni 2020. Å tilrettelegge deler av Nyhavna for den fremtidige veksten innen havromsteknologi vil styrke Trondheims ledende autonomimiljø, kommersialisering av teknologien samt bygge en sterkere grobunn for innovasjon og

Kronikk: Nyhavna bør bli Trondheims digitale lekeplass Read More »

Bli med inn på Vannkraftlaboratoriet på NTNU

Vannkraftlaboratoriet på NTNU er et av de eldste på NTNUs campus Gløshaugen, og ble bygget i 1917 for å fremme forskning og utvikling av mekanisk utstyr til vannkraftindustrien. Vannkraftlaboratoriet kombinerer 100 års erfaring med moderne fasiliteter som er unike i Europa. Laboratoriet har spilt en ledende rolle i utviklingen av global vannkraft, særlig innen effektivt

Bli med inn på Vannkraftlaboratoriet på NTNU Read More »

Prosjekt om smart energistyring førte til Innovasjonskontrakt

Levangerbedriften ISI-Tech AS vant nasjonal konkurranse for smart energistyring Mange eksisterende bygninger er i dag varmet opp med elektriske panelovner, og har utdaterte energisystem og manglende effektstyringssystem. Teknologien er heller ikke spesielt energieffektiv. Levanger kommune foretok grundige undersøkelser etter teknologi som kunne forbedre dette, men kunne ikke finne tilfredsstillende løsninger til det aktuelle bruksområde. De

Prosjekt om smart energistyring førte til Innovasjonskontrakt Read More »

Kronikk: Autonomi er avgjørende for å sikre Norges konkurransefortrinn som sjøfartsnasjon

Denne kronikken ble skrevet av Frode Halvorsen (Ocean Autonomy Cluster), Asgeir J. Sørensen (NTNU AMOS) og Eirik Hovstein (Maritime Robotics), og opprinnelig publisert i Teknisk Ukeblad 22. mai 2020. Autonomi er ikke et mål i seg selv, men det er et verktøy som kan hjelpe oss til noe større og viktigere, mener innsenderne. Flere pilotprosjekter,

Kronikk: Autonomi er avgjørende for å sikre Norges konkurransefortrinn som sjøfartsnasjon Read More »

Kronikk: Slik kan det bli færre ulykker i havbruksnæringen

Denne kronikken ble skrevet av Kristian Henriksen (NCE Aquatech Cluster) og Stein Haugen (NTNU Marin Teknikk/Brohode Havbruk 2050), og opprinnelig publisert i TekFisk 01. juni 2020. Tre tiltak kan bedre sikkerhet og HMS for dem på merdkanten. Havbruksnæringen ønsker å være en av de mest framtidsrettede og bærekraftige næringene i både norsk og global sammenheng.

Kronikk: Slik kan det bli færre ulykker i havbruksnæringen Read More »