FI Næringshage ny nettside

Våre målbedrifter

Målbedrifter i FI Næringshage Vi jobber på lag med bedriftene og andre næringsaktører i hele Fosenregionen. Våre målbedrifter kommer fra alle typer bransjer og næringer, og har til felles at de er dedikerte og utviklingsorienterte.

Kundehistorier

Kundehistorier FI Næringshage er Fosen-bedriftenes forlengede arm og gode hjelper. Vi bidrar til at gründere, innovatører, vekstbedrifter og godt etablerte bedrifter kan nå sine mål og gjøre gode ideer om til nye forretningsmuligheter. Våre målbedrifter er fremtidsrettet og våger å satse på innovasjon og utvikling. Her kan du lese om noen av bedriftene vi jobber …

Kundehistorier Les mer »

Bli målbedrift

Bli målbedrift i FI Næringshage Vi tilbyr rådgivning og utviklingsrelaterte tjenester til en subsidiert kostnad for små og mellomstore bedrifter på Fosen. En næringshage er en arena som gir liv til gode ideer, nye prosjekter og fremtidsrettet omstilling. FI Næringshage drives av innovasjonsselskapet FI – Fremtidens Industri, og jobber for vekst og utvikling av bedrifter …

Bli målbedrift Les mer »

Kommunikasjon

Kommunikasjon Nå ut med budskapet ditt! Vi kan hjelpe deg med alt fra kreative branding-prosesser og idé- og konseptpresentasjoner, til innholdsproduksjon med tekst, foto og video. Dette kan vi hjelpe deg med innholdsproduksjon suksesshistorier, reportasjerog artikler pressemeldinger og kronikker tekstproduksjon digitale flater foto og videoproduksjon dronefoto og –video kommunikasjonsrådgivning merkevare og branding digital synlighet strategi …

Kommunikasjon Les mer »

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling Forskningsbasert innovasjon er svært nyttig for bedrifter som skal utvikle nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. FI Næringshage er tett på internasjonalt ledende FoU-institusjoner, og kan hjelpe deg med koblinger til relevante kunnskaps- og fagmiljøer som har kunnskapen du trenger.   Vi kan blant annet hjelpe deg med kobling til bedrifter, …

Forskning og utvikling Les mer »

Nettverk og samarbeid

Nettverk og samarbeid FI Næringshage er en døråpner for samarbeid mellom ulike aktører og bransjer. Gjennom deltakelse i bedriftsnettverk og klynger får bedrifter, institutter og andre organisasjoner løst utfordringer og utvekslet erfaringer på tvers av verdikjeder og markeder. Slike samarbeid skaper nye muligheter innen forretningsutvikling, kompetanseheving og økonomisk vekst.  Å delta i klynger og nettverk …

Nettverk og samarbeid Les mer »

Prosjektutvikling

Prosjektutvikling Mange virksomheter arbeider med prosjektutvikling uten å være klar over det, og går glipp av potensialet som ligger i systematisk arbeid med prosjekter. Vi bistår med utvikling av prosjekter rettet mot teknologi-innovasjon, effektivisering, finansiering, omorganisering, kommersialisering, markedsadgang og mye mer. Prosjektene kan være for bedriften alene, eller i samarbeid med andre bedrifter og forskningsmiljø. …

Prosjektutvikling Les mer »

Forretningsrådgivning

Forretningsrådgivning FI Næringshage har mange års erfaring med forretningsrådgivning. Vi har bistått alt fra oppstartsbedrifter til store internasjonale selskap. Vår stab av erfarne bedriftsrådgivere kan bidra til bærekraftig forretningsutvikling, prosjektutvikling og vekst i din virksomhet. Vi har kompetanse innen mange bransjer og fagområder. Vi tilbyr tjenester som passer bedrifter i alle utviklingsfaser.  Ta gjerne kontakt …

Forretningsrådgivning Les mer »

Aktuelt

Aktuelt Aktuelle saker Våre arrangementer Andre arrangementer Aktuelle saker Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Våre arrangementer Påmelding Andre arrangementer Påmelding