februar 2023

Åpenhetsloven angår også små og mellomstore bedrifter

30. juni er siste frist for bedrifter å offentliggjøre redegjørelse av sin aktsomhetsvurdering – som åpenhetsloven nå pålegger dem å gjennomføre. Men hvilke bedrifter gjelder loven for? Og hva innebærer en slik redegjørelse? 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang […]

Åpenhetsloven angår også små og mellomstore bedrifter Read More »

Ken ansatt som ny rådgiver i FI

Ken Flydalen kommer fra Rolls Royce Electrical Norway AS der han jobbet som prosjektleder for utvikling av elektriske fremdriftssystem til luftfarten. Han har en mastergrad i maskinteknikk fra Lunds Universitet i Sverige. Masteroppgaven ble gjennomført på Siemens Energy og ble til en ansettelse som beregnings-/utviklingsingeniør i Siemens Energy i 2009. – Jeg har et stort

Ken ansatt som ny rådgiver i FI Read More »