03/10/2019

Dialogkonferanse: Gravefri fornyelse av drikkevanns-ledninger som reduserer vannlekkasje

Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune inviterer til dialogkonferanse i Oslo 15. oktober for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger.

Dialogkonferansen er starten på en prosess der Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune går sammen for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som vil redusere lekkasjer og ledningsbrudd, og bidra til å øke fornyelsestakten.

Dette innebærer en tanke om at man kan utføre 100 % gravefri fornyelse av ledningene, hvor løsningen kan kombineres med andre typer løsninger som er utviklet for gravefritt å koble stikkledninger til hovedledning (‘No-Dig challenge’), eller at man introduserer en komplett løsning for dette (hovedledning + stikkledninger).

Målgruppe for konferansen er alle leverandører, entreprenører, utviklere, konsulenter, forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler og institutter) og rådgivere som ønsker å bidra til å utvikle nyttige løsninger for det norske, europeiske og internasjonale drikkevannsmarkedet. Kommunene er også interessert i andre bransjer som kan tenkes å ha overførbar teknologi.

Ved spørsmål knyttet til dialogkonferansen, prosjektet eller andre henvendelser, ta kontakt med

Fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann er en stor utfordring de kommende tiårene. I snitt ligger lekkasjetapet i Norge på rundt 30 %. Lekkasje av rent drikkevann i ledningsnettet er uønsket og tap av drikkevann må reduseres.  Etterslepet i vedlikehold knyttet til norsk drikkevann er estimert til over 300 milliarder kroner.

Dialogkonferansen vil følges opp av en-til-en møter med interesserte tilbydere. Trondheim kommune og Oslo VAV vil så kunne søke Forskningsrådet om midler til et hovedprosjekt, inntil 14 millioner kroner, for å gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse.

I et eventuelt hovedprosjekt vil leverandører få mulighet til å få dekket kostnader for å utvikle prototyper av løsninger som vil testes ut i piloter. Prosjektet gjennomføres med bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, en pådriver for innovative anskaffelser.

Få mer informasjon på nettsiden innovativeanskaffelser.no

Del innlegg: