FI

Smart, grønn, maritim teknologi på Arendalsuka

Hva skal til for at det skal lønne seg for norske rederier å investere i grønne løsninger og smart teknologi? Sjøtransport har en viktig rolle i det grønne skiftet; Mer gods,- og persontransport på sjø bidrar til reduserte utslipp, mindre trafikktetthet på vei og mer effektiv transport. Men når regelverket henger etter teknologiutviklingen, støtteordningene bommer …

Smart, grønn, maritim teknologi på Arendalsuka Les mer »

Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen

20. september samles representanter fra Forsvaret, næringslivet, forvaltningen og politikken i Trøndelag for å diskutere og lære mer om beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar. Tittelen for årets konferanse er Nordisk samarbeid i en NATO-ramme. For å komme i posisjon til å levere til Forsvaret eller beredskapssektoren, er det viktig å være synlig. For bedrifter kan det også …

Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen Les mer »

Inngår strategisk samarbeid om maritim autonomi

Ocean Autonomy Cluster inngår samarbeid med den amerikansk autonomiklyngen Washington Veichle Cluster (WAV-C). Samarbeidet skal initiere felles forskningsprosjekter, styrke rekrutteringsgrunnlaget og skape nye kommersielle muligheter for innovativ maritim teknologi.    Introduksjon av autonom teknologi omfatter alt fra avanserte støttesystem som bidrar til tryggere manuelle operasjoner, til beslutningssystem for selvstyrte skip og droner. – Det pågår …

Inngår strategisk samarbeid om maritim autonomi Les mer »

Skal ruste Trøndelag for grønn luftfart

Fornybarklyngen Renergy har fått tommel opp og medfinansiering fra Trøndelag Fylkeskommune for prosjektet Grønn luftfart Trøndelag. Prosjektet finansieres av Trøndelag fylkeskommune og næringslivet i samarbeid, og har et totalbudsjett på fire millioner kroner. – Dette prosjektet skal ruste Trøndelag for å kunne ta lederskap i omstillingen til grønn luftfart, sier prosjektleder Ken Flydalen.Han peker på …

Skal ruste Trøndelag for grønn luftfart Les mer »

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. Forsvarsklyngen Midsec, som drives av Fremtidens Industri, er sammen med sin svenske partner, innovasjonsselskapet IUC Z-Group, ansvarlig for samarbeidsprosjektet Commsec. En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter kan levere produkter og tjenester til det norske …

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid Les mer »

Midt-Norge blir Hydrogen Valley

Midt-Norge får status som Hydrogen Valley av EU. Betegnelsen er en sertifisering av hydrogenflaggskip over hele verden. Hittil har det ikke vært noen slike i Norge.  Det er fornybarklyngen RENERGY og SINTEF som i samarbeid med 16 andre aktører har sikret Midt-Norge en plass blant de fremste hydrogensatsingene i verden.   – Dette er en anerkjennelse …

Midt-Norge blir Hydrogen Valley Les mer »