FI

Skal ruste Trøndelag for grønn luftfart

Fornybarklyngen Renergy har fått tommel opp og medfinansiering fra Trøndelag Fylkeskommune for prosjektet Grønn luftfart Trøndelag. Prosjektet finansieres av Trøndelag fylkeskommune og næringslivet i samarbeid, og har et totalbudsjett på fire millioner kroner. – Dette prosjektet skal ruste Trøndelag for å kunne ta lederskap i omstillingen til grønn luftfart, sier prosjektleder Ken Flydalen.Han peker på …

Skal ruste Trøndelag for grønn luftfart Les mer »

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. Forsvarsklyngen Midsec, som drives av Fremtidens Industri, er sammen med sin svenske partner, innovasjonsselskapet IUC Z-Group, ansvarlig for samarbeidsprosjektet Commsec. En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter kan levere produkter og tjenester til det norske …

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid Les mer »

Midt-Norge blir Hydrogen Valley

Midt-Norge får status som Hydrogen Valley av EU. Betegnelsen er en sertifisering av hydrogenflaggskip over hele verden. Hittil har det ikke vært noen slike i Norge.  Det er fornybarklyngen RENERGY og SINTEF som i samarbeid med 16 andre aktører har sikret Midt-Norge en plass blant de fremste hydrogensatsingene i verden.   – Dette er en anerkjennelse …

Midt-Norge blir Hydrogen Valley Les mer »

Ken ansatt som ny rådgiver i FI

Ken Flydalen kommer fra Rolls Royce Electrical Norway AS der han jobbet som prosjektleder for utvikling av elektriske fremdriftssystem til luftfarten. Han har en mastergrad i maskinteknikk fra Lunds Universitet i Sverige. Masteroppgaven ble gjennomført på Siemens Energy og ble til en ansettelse som beregnings-/utviklingsingeniør i Siemens Energy i 2009. – Jeg har et stort …

Ken ansatt som ny rådgiver i FI Les mer »

Møt vår nye forsvarskoordinator og rådgiver

Denne høsten ble Pål Talmo ny forsvarskoordinator, mens Aida Refvik Angel er ansatt som ny rådgiver. Pål Talmo kom i høst fra stillingen som banksjef i Ørland Sparebank. Det er likevel i Forsvaret Talmo har lengst fartstid. Han har tre års teknisk utdanning fra Kjevik, maskiningeniørutdanning fra Bergens Ingeniørhøgskole, Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og Forsvarets høgskole. …

Møt vår nye forsvarskoordinator og rådgiver Les mer »

FI etablerer Ocean Space Incubator

– Ocean Space Incubator skal bli Norges fremste miljø for bærekraftige vekstbedrifter innen havromsteknologi og maritim energi. Det sier Bjørn Damhaug, daglig leder i innovasjonsselskapet Fremtidens Industri (FI), som nå har fått grønt lys fra både Siva og Trøndelag fylkeskommune til å etablere inkubatoren. Sivas inkubasjonsprogram har som hovedmål å bidra til økt nasjonal verdiskaping …

FI etablerer Ocean Space Incubator Les mer »

Nyhavna Utvikling AS og Fremtidens Industri AS inngår samarbeidsavtale

Ambisjonen er å skape et innovasjonssenter på Nyhavna, og videreutvikle Trondheim som teknologihovedstad. Nyhavna er i dag en av Trondheims mest sentrale havne, – og industriområder. De neste årene skal området transformeres til en attraktiv og bærekraftig sentrumsbydel med rom for både boliger, næringsliv, kunst- og kulturaktivitet og offentlige tjenestefunksjoner. Eiendomsselskapet Nyhavna Utvikling AS er …

Nyhavna Utvikling AS og Fremtidens Industri AS inngår samarbeidsavtale Les mer »

Hils på Linda, vår nyeste seniorrådgiver innen EU og havrom!

Linda Cathrine Hald begynte hos oss som senior EU-rådgiver innen havrom i mai. Linda har lang og bred erfaring innen prosessledelse, prosjektrettet forskningsarbeid og EU-prosjekter, og vi er svært glade for å ha henne med på laget! Før hun begynte i Fremtidens Industri (FI), jobbet Linda som forskningsrådgiver innen ingeniørvitenskap, informasjonsteknologi og elektronikk ved NTNU. …

Hils på Linda, vår nyeste seniorrådgiver innen EU og havrom! Les mer »