november 2017

Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk

Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert. Hensikten med denne er å bedre samhandlingen mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningråd for å sikre en mer optimal bruk av regionale og nasjonale virkemidler gjennom et mer forpliktende samarbeid mellom partene. Det avholdes halvårlige dialogmøter mellom regionen og virkemiddelaktørene regionalt, og den […]

Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk Read More »

fosen innovasjon blir til fi logo

Fosen Innovasjon oppretter avdelingskontor i Trondheim

Gjennom Fosen Innovasjons jobbing med bla. NCE Aquatech Cluster, MIDSEC Cluster og Smart Water Cluster, samt en avtale med Fornybarklyngen, har bedriften gjennom de siste årene tatt en sterk posisjon innen klyngedrift i Midt-Norge. På bakgrunn av dette ser vi behovet for å komme enda tettere på forsknings- og utdanningsmiljøene i Trondheim, i tillegg til

Fosen Innovasjon oppretter avdelingskontor i Trondheim Read More »

SMB-ene må gis et særlig løft innen klima, miljø og miljøvennlig energi

Forskningsrådets ferske trendrapport peker på at en forsterking av norsk næringslivs posisjon i markedene for klimaløsninger, må skje gjennom å trekke på en større del av bedrifter, ikke bare store konsern, og på tvers av sektorer og i ulike bedriftsstørrelser. En konkret måte å gjøre dette på er å sikre at små, innovative selskaper inkluderes

SMB-ene må gis et særlig løft innen klima, miljø og miljøvennlig energi Read More »

SkatteFUNN ga bedriftene payback på 11,4 millioner kroner! Ny workshop 24. januar.

Forskningsrådet godkjente ALLE søknadene som bedriftene utarbeidet på SkatteFUNN-workshop hos Fosen Innovasjon i juli og august. Det innvilgede skattefradraget på ble på til sammen 11,4 millioner NOK. Brutto kostnadsramme for prosjektene var til sammen hele 65,4 millioner NOK. -Dette er utrolig gøy, sier Ivar Blikø i Fosen Innovasjon. -Vi har kjørt workshop med bedriftene i to omganger

SkatteFUNN ga bedriftene payback på 11,4 millioner kroner! Ny workshop 24. januar. Read More »

Tung satsing på digitalisering nødvendig fram mot 2030

Digitalisering forsterker behovet for internasjonalisering og påvirker samspillet mellom internasjonal og norsk kunnskapsproduksjon og -anvendelse. Det er behov for en mye tydeligere og tyngre satsing på digitalisering i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og i all forsknings- og innovasjonspolitikk i årene fremover. Analysen FREMTIDENS FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK: INNSPILL FRA EN FREMTIDSSTUDIE INNEN TEMAET DIGITALISERING gir

Tung satsing på digitalisering nødvendig fram mot 2030 Read More »

Nå vil de inn i havbruk

Tangen Innovation har blitt medlem i NCE Aquatech Cluster. Gründerbedriften har tradisjonelt hatt sin største kundegruppe innenfor offshore og maritim sektor. Nå ser eierne havromsteknologi som et nytt og spennende forretningsområde. Fosen Innovasjon og BDO i Trondheim er et team som utfyller hverandre og leverer management-tjenester til en av verdens største teknologiklynger innen oppdrettssektoren. –

Nå vil de inn i havbruk Read More »

Bruce Dickinson: Spiselige droner og verdens største luftfartøy

En visjonær og teknologifokusert Bruce Dickinson inspirerte MIDSECs deltakere på en workshop arrangert av Fosen Innovasjon i Trondheim denne uka. Dickinson, kanskje mest kjent som vokalist i Iron Maiden, er svært aktiv innen internasjonal luftfart. Han er selv pilot på Boeing 747 jumbojet, og er grunnlegger av flyvedlikeholdsvirksomheten Cardiff Aviation som utfører tungt vedlikehold for

Bruce Dickinson: Spiselige droner og verdens største luftfartøy Read More »

– Jeg mener lokale entreprenører i stor grad gjør at vi holder budsjett

bilde: Fonsafolket – Jeg mener lokale entreprenører i stor grad gjør at vi holder budsjett. Det er de lokale entreprenørene sitt ønske å være billigst. De har også kortest reisevei til utbyggingen på Ørlandet. Kontrakter med de lokale bedriftene på Fosen og i Trondheimsregionen har vært med på å holde prisene nede, sier direktør Olaf

– Jeg mener lokale entreprenører i stor grad gjør at vi holder budsjett Read More »