Uncategorized

Skal ruste Trøndelag for grønn luftfart

Fornybarklyngen Renergy har fått tommel opp og medfinansiering fra Trøndelag Fylkeskommune for prosjektet Grønn luftfart Trøndelag. Prosjektet finansieres av Trøndelag fylkeskommune og næringslivet i samarbeid, og har et totalbudsjett på fire millioner kroner. – Dette prosjektet skal ruste Trøndelag for å kunne ta lederskap i omstillingen til grønn luftfart, sier prosjektleder Ken Flydalen.Han peker på …

Skal ruste Trøndelag for grønn luftfart Les mer »

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. Forsvarsklyngen Midsec, som drives av Fremtidens Industri, er sammen med sin svenske partner, innovasjonsselskapet IUC Z-Group, ansvarlig for samarbeidsprosjektet Commsec. En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter kan levere produkter og tjenester til det norske …

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid Les mer »

Midt-Norge blir Hydrogen Valley

Midt-Norge får status som Hydrogen Valley av EU. Betegnelsen er en sertifisering av hydrogenflaggskip over hele verden. Hittil har det ikke vært noen slike i Norge.  Det er fornybarklyngen RENERGY og SINTEF som i samarbeid med 16 andre aktører har sikret Midt-Norge en plass blant de fremste hydrogensatsingene i verden.   – Dette er en anerkjennelse …

Midt-Norge blir Hydrogen Valley Les mer »

Cyberangrep er en økende trussel for industribedrifter og SMB-er 

– Å sikre seg mot digitale angrep koster. Likevel bør ikke spørsmålet være om en bedrift skal ta seg råd til å gjennomføre sikkerhetstiltak. Spørsmålet er om bedriften har råd til å la være.   Det sier Aida Angell, rådgiver i Fremtidens Industri. Hun jobber blant annet med cybersikkerhet i små og mellomstore bedrifter.   – Digitale …

Cyberangrep er en økende trussel for industribedrifter og SMB-er  Les mer »

Åpenhetsloven angår også små og mellomstore bedrifter

30. juni er siste frist for bedrifter å offentliggjøre redegjørelse av sin aktsomhetsvurdering – som åpenhetsloven nå pålegger dem å gjennomføre. Men hvilke bedrifter gjelder loven for? Og hva innebærer en slik redegjørelse? 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang …

Åpenhetsloven angår også små og mellomstore bedrifter Les mer »

Ken ansatt som ny rådgiver i FI

Ken Flydalen kommer fra Rolls Royce Electrical Norway AS der han jobbet som prosjektleder for utvikling av elektriske fremdriftssystem til luftfarten. Han har en mastergrad i maskinteknikk fra Lunds Universitet i Sverige. Masteroppgaven ble gjennomført på Siemens Energy og ble til en ansettelse som beregnings-/utviklingsingeniør i Siemens Energy i 2009. – Jeg har et stort …

Ken ansatt som ny rådgiver i FI Les mer »

Møt vår nye forsvarskoordinator og rådgiver

Denne høsten ble Pål Talmo ny forsvarskoordinator, mens Aida Refvik Angel er ansatt som ny rådgiver. Pål Talmo kom i høst fra stillingen som banksjef i Ørland Sparebank. Det er likevel i Forsvaret Talmo har lengst fartstid. Han har tre års teknisk utdanning fra Kjevik, maskiningeniørutdanning fra Bergens Ingeniørhøgskole, Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og Forsvarets høgskole. …

Møt vår nye forsvarskoordinator og rådgiver Les mer »