november 2023

Strategisk forum for Nyhavna. Fra venstre: Ann Iren Holm Rise Zeabuz, Åshild Adsen Vitensenteret, Morten Breivik NTNU, Trygve Olav Fossum Skarv Technologies, Ingrid Skjøtskift Fremtidens Industri, Frode Halvorsen Ocean Autonomy Cluster, Christina Ianssen Selfa/Hymatec, Tormod Vaule Norbit, Pål Rune Johansen Water Linked, Anders Penna BOA Offshore, Jon Boje Andersen Innovation JBA og Fredrik Lilleøkedal Ocean Access. Foto: Jan Onarheim NTNU

Nyhavna kan bli Norges «Silicon Harbor»

18 havaktører går nå sammen og stifter Strategisk forum for Nyhavna. Ambisjonen er å utvikle et verdensledende havteknologimiljø på Nyhavna. Trondheim har en historisk mulighet til å etablere Norges «Silicon Harbor» på Nyhavna. Dette blir en sentral del av videreutviklingen av Trondheim som teknologihovedstad. Det er på høy tid at teknologimiljøet med tilknytning til Nyhavna […]

Nyhavna kan bli Norges «Silicon Harbor» Read More »

Ole Svendgaard fra Autoagri sammen med Aida Refvik Angell og Kine Kilen fra Fremtidens Industri på Gründerdagen 2023. Foto: Lars Bugge Aarset

Fremtidens Industri på Gründerdagen 2023

Lars Bugge Aarset / FI- Fremtidens Industri FI – Fremtidens Industri og samarbeidspartnere var godt representert på Gründerdagen 2023. Gründerdagen 2023 ble gjennomført på Studentersamfundet i Trondhjem 27. november. Målet for Gründerdagen er at økosystemet for innovasjon i Midt-Norge skal kunne møtes for nettverksbygging og utveksling av erfaringer for hva det vil si å tenke

Fremtidens Industri på Gründerdagen 2023 Read More »

Bjørn Damhaug fra FI - Fremtidens Industri har presentert MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag. Foto: Lars Bugge Aarset

Bjørn Damhaug presenterte MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag

Lars Bugge Aarset / FI- Fremtidens Industri Onsdag 22. november presenterte Bjørn Damhaug fra FI – Fremtidens Industri MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag. Møtet ble gjennomført i fanehallen hos Forsvarsmuseet Rustkammeret. Mid-Norway Defence and Security Cluster – MIDSEC er en midtnorsk næringsklynge som arbeider for et tryggere samfunn gjennom bruk av ledende teknologier og bedre løsninger

Bjørn Damhaug presenterte MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag Read More »

Lars Bugge Aarset, Foto: Malin Lystad/FI

Lars Bugge Aarset er ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver

Vi kan nå ønske Lars Bugge Aarset velkommen som kommunikasjonsrådgiver i FI – Fremtidens Industri. Lars kommer fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, med oppgaver som nettredaktør, forskningsformidling, innholdsproduksjon, foto og sosiale medier. Tidligere har han også undervist i markedsføring og har erfaring fra bank og forsikring. I tillegg til friluftsaktiviteter

Lars Bugge Aarset er ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver Read More »

Oberstløytnant Tom Christiansen fra Luftforsvaret sammen med Frode Halvorsen og Pål Talmo fra Fremtidens Industri. Foto: Lars Bugge Aarset/Framtidens Industri

Kan Forsvaret drive simulert skyte- og beslutningstrening med trøndersk XR-teknologi?

Lars Bugge Aarset / FI- Fremtidens Industri Tindved og FI har vært i møte med Forsvaret for å diskutere mulige løsninger. På Ørlandet har Forsvaret store utfordringer med å få både tilstrekkelig og god nok skytetrening. Store avstander og begrenset kapasitet i skytefelt gjør at Forsvaret i dag bruker mye tid og ressurser på transport.

Kan Forsvaret drive simulert skyte- og beslutningstrening med trøndersk XR-teknologi? Read More »

Alle er enige om målet – men veien føles foreløpig ganske ensom

I desember innføres industriutslippsdirektivet (IED). Tanken bak direktivet er god, men realiteten er at få av landets lakseslakteri vil være i stand til å følge regelverket. Skal regelverket følges, er vi mange som må samarbeide. Av HEGE MICHELSEN KOLSTAD, SENIORRÅDGIVER I FREMTIDENS INDUSTRI OG RÅDGIVER I NCE AQUATECH CLUSTER OG AGRITECH CLUSTER. Kronikken er tidligere

Alle er enige om målet – men veien føles foreløpig ganske ensom Read More »