juni 2023

Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen

20. september samles representanter fra Forsvaret, næringslivet, forvaltningen og politikken i Trøndelag for å diskutere og lære mer om beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar. Tittelen for årets konferanse er Nordisk samarbeid i en NATO-ramme. For å komme i posisjon til å levere til Forsvaret eller beredskapssektoren, er det viktig å være synlig. For bedrifter kan det også […]

Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen Read More »

– En eksklusiv mulighet hvor vi finner gode kandidater 

Slik oppsummerer Per Inge Tung ved Stadsbygd Sparebank rekrutteringsordningen Trainee Trøndelag Fosen. I løpet av de siste månedene har de tatt imot to nyutdannede traineer.   Høsten 2022 ble Trainee Trøndelag Fosen etablert. Nå er de tre første traineene på plass hos forskjellige bedrifter på Fosen. To av disse fikk jobb hos Stadsbygd Sparebank.   Ordningen fungerer

– En eksklusiv mulighet hvor vi finner gode kandidater  Read More »

Inngår strategisk samarbeid om maritim autonomi

Ocean Autonomy Cluster inngår samarbeid med den amerikansk autonomiklyngen Washington Veichle Cluster (WAV-C). Samarbeidet skal initiere felles forskningsprosjekter, styrke rekrutteringsgrunnlaget og skape nye kommersielle muligheter for innovativ maritim teknologi.    Introduksjon av autonom teknologi omfatter alt fra avanserte støttesystem som bidrar til tryggere manuelle operasjoner, til beslutningssystem for selvstyrte skip og droner. – Det pågår

Inngår strategisk samarbeid om maritim autonomi Read More »