Teknologi og industri i fokus

FI er et av Midt-Norges ledende innovasjonsselskap. Med industribasert kompetanse skal vi bidra til vekst, bærekraftig utvikling og omstilling for både eksisterende og nye virksomheter. Vi er genuint opptatt av at bedriftene vi samarbeider med, utvikler seg i takt med globale markedsbehov og utnytter muligheter som nye teknologier gir. 

FI er bedriftenes forlengede arm og gode hjelper. Vi bistår i alle deler av forretningsutviklingen. Vi hjelper til med å utvikle store og små prosjekter. Kobler bedrifter inn mot vårt store nettverk av næringsklynger, forsknings- og utdanningsaktører og virkemiddelapparat. Vi arbeider også for å gjøre samfunnet mer næringsvennlig gjennom samarbeid med skoler, kommuner, foreninger og organisasjoner. 

Døra vår er alltid åpen – ta gjerne kontakt!

FI - FOR FREMTIDENS INDUSTRI

FI har siden oppstarten i 2004 utviklet seg til å bli et av Midt-Norges ledende innovasjonsselskap. 

Forankringen i den framoverlente Leksvik-industrien har bidratt til utvikling av den kompetanse og tyngde vi har i dag, og har gitt oss mulighet til å vokse og drive store, midtnorske og nasjonale prosjekter. 

Samarbeidet med fremragende bedrifter, anerkjente forskningsmiljø, bransjeorganisasjoner og nettverk gir oss muligheten til å tilby kundene våre relevant kunnskap, gode samarbeidspartnere og nye markedsmuligheter. 

Våre dedikerte rådgivere har lang erfaring fra en rekke bransjer og fagområder, og gjør hver dag sitt beste for at kundene våre skal bli mer konkurransedyktige i krevende markeder.

Dagens FI arbeider for Fremtidens Industri.

FRA HJØRNESTEIN TIL NYSKAPING

Da rørprodusenten Pipelife flyttet fra Vanvikan til Surnadal i 2003, reiste bedriften samtidig fra et åttitalls svært kompetente industriarbeidere og et industribygg på ca 10.000 kvm. Det kunne fort blitt krise i bygda, men utviklingsviljen var stor og mange planla oppstart av ny virksomhet. 

I 2004 ble Leksvik Industriell Vekst (LIV) etablert for å bidra med etablererhjelp, koordinering av alle initiativene og nyskapingsarbeidet og utleie av arealer.

Allerede i 2006 var bygget fullt av nye virksomheter, og i 2007 ble LIV-miljøet tatt opp som Næringshage i SIVA sitt nasjonale næringshageprogram.

FI jobber innenfor de fagområder og bransjer som den regionale industrien er mest opptatt av.  I 2010 startet mobiliseringen av vannteknologiklyngen Smart Water Cluster, med utgangspunkt i det innovative vannteknologimiljøet i Leksvik. SWC ble i 2011 tatt opp som Arenaprosjekt i The Norwegian Innovation Programme. På samme tid opplevde vi en nasjonal nedtur i oljeindustrien, samtidig som at havbrukssektoren opplevde sterk vekst. Dette førte til at mange vannteknologibedrifter snudde seg mot muligheter innen havbruk. I 2016 var FI derfor en naturlig part i etableringen av en ny klynge for leverandørindustri til havbrukssektoren; NCE Aquatech Cluster. 

Forsvars- og sikkerhetsindustri er også et satsingsområde for FI. I 2015 fusjonerte LIV med Austrått Innovasjon, som ble etablert for å jobbe med næringsutvikling rundt Forsvaret. MIDSEC – Mid Norway Defence and Security Cluster ble etablert samme år, og er i dag en midtnorsk Arenaklynge innenfor det nasjonale klyngeprogrammet.

Som følge av stadig voksende etterspørsel fra bedriftene vokste også LIV. En enkelt ansatt i 2004 har blitt til 12 ansatte i 2019. I tillegg har vi bygd opp en ressursbase av personer med spisskompetanser innenfor våre satsingsområder.

ET MODERNE INNOVASJONSSELSKAP

Samfunnet er i rask endring. Globale endringer påvirker lokal utvikling, og det lokale går globalt med et tastetrykk.  Teknologitrender, klimaendringer, befolkningsutvikling, fokus på miljø og bærekraft og en rekke andre faktorer vil påvirke bedriftenes utvikling fremover.

Vi i FI vil utvikle oss sammen med bedriftene, samtidig som vi tilpasser oss et stadig skiftende innovasjonslandskap.

Målet vårt er likevel stabilt:
Å kunne tilby det bedriftene trenger – når de trenger det.