Teknologi og industri i fokus

Fremtidens Industri AS (FI) er et av Norges største innovasjonsselskap og blant landets fremste utviklere av næringsklynger og bedriftsnettverk. Vårt økosystem består av 500 kunder og samarbeidspartnere.

Sammen bidrar vi til bærekraftig vekst, økt ressursutnyttelse og nye arbeidsplasser i norsk industri. Vi arbeider målrettet med utvikling og kommersialisering av nye bærekraftige teknologier og forretningsmodeller, i alt fra nyetablerte gründerbedrifter til store industrisamarbeid.

Vår kjernekompetanse er knyttet til våre satsingsområder; akvakultur, havromsteknologi, fornybar energi, landbruksteknologi og forsvars- og sikkerhetsindustri. For kunder og samarbeidspartnere har FI gjennom næringsklyngene bidratt til å få på plass over 500 millioner kroner til nasjonale industriprosjekter – bare i løpet av de siste par årene. Dette har vi lykkes med fordi vi jobber med helhetlige verdikjeder, gjennom blant annet forretningsutvikling, finansiering, forskning og utvikling (FoU).

Vi er opptatt av at våre kunder og samarbeidspartnere skal få utvikle seg i takt med globale markedsbehov og utnytte muligheter som nye teknologier gir. 

FI - FOR FREMTIDENS INDUSTRI

FI har siden oppstarten i 2004 utviklet seg til å bli et av Midt-Norges ledende innovasjonsselskap. 

Forankringen i den framoverlente Leksvik-industrien har bidratt til utvikling av den kompetanse og tyngde vi har i dag, og har gitt oss mulighet til å vokse og drive store, midtnorske og nasjonale prosjekter. 

Samarbeidet med fremragende bedrifter, anerkjente forskningsmiljø, bransjeorganisasjoner og nettverk gir oss muligheten til å tilby kundene våre relevant kunnskap, gode samarbeidspartnere og nye markedsmuligheter. 

Våre dedikerte rådgivere har lang erfaring fra en rekke bransjer og fagområder, og gjør hver dag sitt beste for at kundene våre skal bli mer konkurransedyktige i krevende markeder.

Dagens FI arbeider for Fremtidens Industri.

FRA HJØRNESTEIN TIL NYSKAPING

Da rørprodusenten Pipelife flyttet fra Vanvikan til Surnadal i 2003, reiste bedriften samtidig fra et åttitalls svært kompetente industriarbeidere og et industribygg på ca 10.000 kvm. Det kunne fort blitt krise i bygda, men utviklingsviljen var stor og mange planla oppstart av ny virksomhet. 

I 2004 ble Leksvik Industriell Vekst (LIV) etablert for å bidra med etablererhjelp, koordinering av alle initiativene og nyskapingsarbeidet og utleie av arealer.

Allerede i 2006 var bygget fullt av nye virksomheter, og i 2007 ble LIV-miljøet tatt opp som Næringshage i SIVA sitt nasjonale næringshageprogram.

FI jobber innenfor de fagområder og bransjer som den regionale industrien er mest opptatt av.  I 2010 startet mobiliseringen av vannteknologiklyngen Smart Water Cluster, med utgangspunkt i det innovative vannteknologimiljøet i Leksvik. SWC ble i 2011 tatt opp som Arenaprosjekt i The Norwegian Innovation Programme. På samme tid opplevde vi en nasjonal nedtur i oljeindustrien, samtidig som at havbrukssektoren opplevde sterk vekst. Dette førte til at mange vannteknologibedrifter snudde seg mot muligheter innen havbruk. I 2016 var FI derfor en naturlig part i etableringen av en ny klynge for leverandørindustri til havbrukssektoren; NCE Aquatech Cluster. 

Forsvars- og sikkerhetsindustri er også et satsingsområde for FI. I 2015 fusjonerte LIV med Austrått Innovasjon, som ble etablert for å jobbe med næringsutvikling rundt Forsvaret. MIDSEC – Mid Norway Defence and Security Cluster ble etablert samme år, og er i dag en midtnorsk Arenaklynge innenfor det nasjonale klyngeprogrammet.

Som følge av stadig voksende etterspørsel fra bedriftene vokste også LIV. Selskapet har deretter bygd opp en ressursbase av personer med spisskompetanser innenfor våre satsingsområder.

Fosen Innovasjon har siden vokst jevnt over mange år. I 2019 ble merkenavnet FI tatt i bruk, med «Fremtidens Industri» som slagord. Sommeren 2020 ble slagordet videreført som selskapsnavn, og Fosen Innovasjon AS ble til Fremtidens Industri AS. 

Fremtidens Industri (FI) er et navn som bygger videre på selskapets røtter i den innovative industrien i Indre Fosen kommune, samtidig som det symboliserer at vi i dag er et innovasjonsselskap med nasjonal innflytelse. 

ET MODERNE INNOVASJONSSELSKAP

Samfunnet er i rask endring. Globale endringer påvirker lokal utvikling, og det lokale går globalt med et tastetrykk.  Teknologitrender, klimaendringer, befolkningsutvikling, fokus på miljø og bærekraft og en rekke andre faktorer vil påvirke bedriftenes utvikling fremover.

Vi i FI vil utvikle oss sammen med bedriftene, samtidig som vi tilpasser oss et stadig skiftende innovasjonslandskap.

Målet vårt er likevel stabilt:
Å kunne tilby det bedriftene trenger – når de trenger det.

EIERSKAP OG STYRE

Fremtidens Industri er et privat selskap, hvor 66,2% eies av Leksvik Industriell Vekst Holding AS og 33,8% eies av fem midtnorske banker. 

Leksvik Industriell Vekst Holding har en blanding av offentlige og private eiere; Ca 80% eies av private investorer og industribedrifter i regionen, og ca 20% eies av kommunene Indre Fosen og Inderøy. 

Selskapets styre reflekterer eiersiden, samt vårt nære samarbeid med NTNU. 

KJETIL MYRAN
PTM Industrier

STYRELEDER

EVA FALCH
NTNU

STYREMEDLEM

EIRIK HOVSTEIN
Maritime Robotics

STYREMEDLEM

RAGNAR LYNG
Lyng Gruppen​

STYREMEDLEM

Organisasjonen

Fremtidens Industri eier økonomirådgivningsselskapet FI Economics AS og er medeier i selskapet Future Innovations AS. Sistnevnte er dedikert til utvikling og drift av forskningsprosjekter, næringsklynger og -nettverk.