mars 2020

En guide til tiltak, virkemidler og endringer på frister og regelverk

Næringslivet er inne i en krevende og uforutsigbar periode som rammer små og mellomstore bedrifter særlig hardt. Som bedriftseier er det mange utfordringer å ta tak i, men det kan være vanskelig å vite hva som kan gjøres. For å gjøre det enklere for deg som bedriftseier har vi samlet noen viktige kilder til tiltak, […]

En guide til tiltak, virkemidler og endringer på frister og regelverk Read More »

Kronikk: Sjømat og havbruksteknologi kan bli Norges bidrag til klimavennlig eksport

Denne kronikken ble skrevet av Ellie Johansen (NCE Aquatech Cluster og rådgiver i BDO) og Kari Thyholt (NCE Aquatech Cluster og seniorrådgiver i FI), og opprinnelig publisert i TekFisk 22. mars 2020. Havbruksnæringen er den næringen som er best rigget for å opprettholde det norske velferdsnivået når olje- og gassinntektene reduseres. Tette bånd mellom akademia

Kronikk: Sjømat og havbruksteknologi kan bli Norges bidrag til klimavennlig eksport Read More »

Etablerer nettverk for å støtte næringslivet

Koronaviruset rammer norsk næringsliv hardt. Nå etablerer FI og flere aktører på Fosen et nettverk for å hjelpe næringslivet i den vanskelige perioden. Store deler av næringslivet står overfor store utfordringer i tiden fremover, særlig knyttet til likviditet for utsatte bedrifter og bransjer. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe næringslivet gjennom den vanskelige

Etablerer nettverk for å støtte næringslivet Read More »

Retningslinjer og tiltak i forbindelse med koronaviruset

FI oppfordrer bedrifter til å enhver tid forholde seg til oppdaterte råd fra norske myndigheter. Oppdaterte råd fra helsemyndighetene, øvrige relevante myndigheter, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her: Folkehelseinstituttets anbefalinger  UDs reiseråd Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)  Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)  Datatilsynets råd om personvern FI ønsker å bidra i dugnadsinnsatsen for å begrense

Retningslinjer og tiltak i forbindelse med koronaviruset Read More »