mars 2017

Forskningsrådet har lansert nyttig verktøy for prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelser kan være tid- og ressurskrevende, men en god prosjektbeskrivelse vil gjøre at du stiller sterkere ved søknad om midler, samt at det vil kunne sikre bedre prosjektgjennomføring og -resultater. Derfor har Forskningsrådet laget en mal for hvordan man kan sikre en god prosjektbeskrivelse. For å lese mer om malen se HER.

Vannbehandling i byer og i havrommet

Medlemmene fra NCE Aquatech Cluster sto for mye av innholdet på Vannbransjen Innovasjonskonferanse 7. mars 2017 i Oslo. Tema for konferansen var ”Smarte Byer” og ”Havrommet”, som er to sentrale og fremtidsrettede satsingsområder for mange som jobber med vannteknologi. Gaute Moldestad fra Inrigo AS var møteleder, og loset forsamlingen godt gjennom dagens plenumssamling. I tillegg …

Vannbehandling i byer og i havrommet Les mer »

Levende hoppekrepsegg kan gi et nytt fiskeeventyr verdt 1,5 milliarder

– Vi jobber med storskala forsøk hos flere kommersielle kunder. Akkurat nå tester vi hoppekreps som fôr for piggvar i Frankrike. Resultatene viser 30 prosent bedre vekst og 50 prosent bedre overlevelse i løpet av de første par ukene. Fisken ser også finere ut og har en mer naturlig farge, sier Ole Andreas Moum Lo, …

Levende hoppekrepsegg kan gi et nytt fiskeeventyr verdt 1,5 milliarder Les mer »