september 2022

Nyhavna Utvikling AS og Fremtidens Industri AS inngår samarbeidsavtale

Ambisjonen er å skape et innovasjonssenter på Nyhavna, og videreutvikle Trondheim som teknologihovedstad. Nyhavna er i dag en av Trondheims mest sentrale havne, – og industriområder. De neste årene skal området transformeres til en attraktiv og bærekraftig sentrumsbydel med rom for både boliger, næringsliv, kunst- og kulturaktivitet og offentlige tjenestefunksjoner. Eiendomsselskapet Nyhavna Utvikling AS er […]

Nyhavna Utvikling AS og Fremtidens Industri AS inngår samarbeidsavtale Read More »