Tjenester

Næringsklynger

FI Næringshage

KORT OM FI

FI er en næringsutvikler som skaper langvarige resultater for andre gjennom strategiske koblinger mellom kompetanse, kapital og gjennomføringskraft.

LEDENDE KLYNGEUTVIKLER

FI leder klynger innenfor havbruk, fornybar energi, forsvars- og sikkerhetsindustri, smart-grid teknologi, vannteknologi og autonomi.

0
svært kompetente ansatte

STORT NETTVERK

Vi samarbeider med enkeltbedrifter, forskningsaktører, organisasjoner, klynger og nettverk både i Midt-Norge, nasjonalt og internasjonalt.  

0
klynger

SUKSESSRATE FINANSIERINGSØKNADER

84%

INDUSTRIHAGE

FI Industrihage har 45 målbedrifter og er en del av SIVAs nasjonale næringshageprogram.