Tjenester

Næringsklynger

FI Næringshage

Tjenester

Har bedriften din ambisjoner og potensialer som ikke utnyttes? Vi tilbyr bedriftsrådgivning skreddersydd til din virksomhet.

Næringsklynger

Vi er blant landets fremste utviklere av næringsklynger og bedriftsnettverk. På vegne av næringslivet har vi ansvar for klyngene NCE Aquatech Cluster, RENERGY, Ocean Autonomy Cluster og MIDSEC.

FI Næringshage

Vi hjelper gründere, innovatører, vekstbedrifter og godt etablerte bedrifter i Fosenregionen med å nå sine mål og gjøre gode ideer om til nye forretningsmuligheter.

Tjenester

Har bedriften din ambisjoner og potensialer som ikke utnyttes? Vi tilbyr bedriftsrådgivning skreddersydd til din virksomhet.

Næringsklynger

Vi er blant landets fremste utviklere av næringsklynger og bedriftsnettverk. På vegne av næringslivet har vi ansvar for klyngene NCE Aquatech Cluster, RENERGY, Ocean Autonomy Cluster og MIDSEC.

FI Næringshage

Vi hjelper gründere, innovatører, vekstbedrifter og godt etablerte bedrifter i Fosenregionen med å nå sine mål og gjøre gode ideer om til nye forretningsmuligheter.

Vi skaper langvarige resultater gjennom strategiske koblinger mellom kompetanse, kapital og innovasjonskraft.

FI – Fremtidens Industri er blant Norges fremste klyngeutviklingsselskap. Vårt nettverk består av nær 500 virksomheter fra næringsliv, regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø, virkemiddelapparat, offentlige myndigheter og bransjenettverk.

Vi bidrar til vekst, bærekraftig utvikling og omstilling for både nye og eksisterende virksomheter. Vi bistår i alle deler av forretningsutviklingen. Vi hjelper til med å utvikle store og små prosjekter. Kobler bedrifter inn mot vårt store nettverk av næringsklynger, forsknings- og utdanningsaktører og virkemiddelapparat. Vi arbeider også for å gjøre samfunnet mer næringsvennlig gjennom samarbeid med skoler, kommuner, foreninger og organisasjoner. 

KORT OM FI

FI er en næringsutvikler som skaper langvarige resultater for andre gjennom strategiske koblinger mellom kompetanse, kapital og gjennomføringskraft.

LEDENDE KLYNGEUTVIKLER

FI leder klynger innenfor havbruk, fornybar energi, forsvars- og sikkerhetsindustri, smart-grid teknologi, vannteknologi og autonomi.

0
svært kompetente ansatte

STORT NETTVERK

Vi samarbeider med enkeltbedrifter, forskningsaktører, organisasjoner, klynger og nettverk både i Midt-Norge, nasjonalt og internasjonalt.  

0
klynger

SUKSESSRATE FINANSIERINGSØKNADER

84%

INDUSTRIHAGE

FI Industrihage har 45 målbedrifter og er en del av SIVAs nasjonale næringshageprogram.