Vi søker regnskapsansvarlig/Controller

Stillingen har ansvar for oppfølging av FI sine budsjetter og regnskap, ulike prosjektregnskap, økonomiske aspekter ved kontraktsoppfølging, fakturering, økonomirapportering til prosjektledere og styre, videreutvikling av selskapets tjenester og interne rutiner m.m. FI er et av Midt-Norges største innovasjonsselskap og blant Norges fremste drivere av næringsklynger/ bedriftsnettverk. Vår rolle er å bistå næringslivet, hovedsakelig teknologi- og […]

Vi søker regnskapsansvarlig/Controller Read More »