28/10/2019

Er vi klare til å etablere utslippsfrie hurtigbåtsamband?

Teknologien er for det meste hyllevare. Hurtigbåter med nullutslipp kan derfor bli en realitet innen få år.

Det var konklusjonen etter workshopen 24. oktober, da Fornybarklyngen og Trøndelag fylkeskommune utfordret et oppdatert fagmiljø og sentrale aktører på konkrete løsninger for fremtidens hurtigbåter med nullutslipp.

Under samlingen ble praktiske tilnærminger og konkret teknologi utforsket og diskutert av paneldeltakere og publikum bestående av aktører som skal sette planene om utslippsfrie hurtigbåtsamband ut i livet.

Les hele artikkelen på Fornybarklyngen.no.

– Vi har et fantastisk internasjonalt fortrinn for å få til dette. Mye av industriutviklingen i Norge er ventet å komme langs kysten, spesielt med tanke på en voksende havbruksnæring. Det vil derfor være behov for gode passasjersamband, fremfor å bygge broer overalt. I tillegg er det svært positivt for klimaregnskapet, og en tverrpolitisk vilje til å få til dette, sa direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem.

Hele workshopen ble strømmet direkte av FI. Se den her:

Del 1:

Del 2:

Del innlegg: