21/10/2019

Stort engasjement for «Jobb for 2» på Fosen

I dag var det den første av totalt fire samlinger i prosjektet «Jobb for 2».

I dag var 13 motiverte og arbeidssøkende deltakere med på den første av totalt 4 samlinger i prosjektet «Jobb for 2» på Brekstad.

– Det er en flott gjeng med varierte og spennende bakgrunner. Deltakerne har store forventninger til møter med næringslivet og potensielle arbeidsgivere i november, forteller forsvarskoordinator og prosjektleder for «Jobb for 2» Erling Eriksen fra FI.

«Jobb for 2»-prosjektet gir gratis kompetanseheving og coaching til medflyttere på Fosen. Prosjektet har fire samlinger, og avsluttes med presentasjonsmøter og mulighet for «speed dating» mellom utvalgte deltakere og potensielle arbeidsgivere i november.

Av de totalt 23 som meldte interesse for «Jobb for 2», var det 13 utvalgte som fikk plass. FI har som ambisjon å gjøre «Jobb for 2» til et årlig tilbud for medflyttere og næringsliv på Fosen.

– Det gleder meg å se et slikt engasjement. Jeg er imponert over den posisjonen FI tar for lokalsamfunnet. Her tenker jeg at mange har mye å lære, sier regiondirektør Solveig Finboe i Manpower Trøndelag.

Det er Manpower som leder seansene med kompetanseheving og coaching. Blant annet blir det gjennomgått teorier og bakgrunn for arbeidsmakedet. I tillegg har deltakerne på forhånd fylt ut preferanseverktøyet «Birkmann – First Look». Verktøyet brukes i karriereutvikling og -omstilling, og gir et innblikk i egne motivasjoner og interesser.

– Deltakerne er i dag i en kartleggingsfase, og svarene fra testen gir et innblikk i hvem man er. Målet er å bli mer bevisst på egne styrker og interesseområder, for å bli bedre til å markedsføre egen kompetanse og erfaring mot potensielle arbeidsgivere, forteller Bente Person Samuelsen, karriererådgiver i Right Management (en del av Manpower-gruppen).

– Dagen i dag har vært utrolig fin, og deltakerne har vist stor motivasjon for å finne nye karrieremuligheter på Fosen, sier Samuelsen.

Rekruttering til bedriftene

Hvert år kommer mange tilflyttere og pendlere til Fosen for å arbeide. Mange av disse har også samboere og ektefeller, som enten blir med på flyttelasset eller som blir værende igjen hjemme.

Prosjektet «Jobb for 2» har som målsetning å gjøre medflyttere kjent med det regionale arbeidsmarkedet, kartlegge og heve kompetansen til arbeidssøkere og tilrettelegge for samlinger mellom medflyttere og bedrifter.

Jobb for 2 drives av selskapet FI (Fosen Innovasjon) på oppdrag fra Fosen Regionråd, i samarbeid med Manpower og næringslivet på Fosen. Fosen Regionråd har gitt prosjektet midler til å gjennomføre rekrutteringstiltak og kompetanseheving for bedrifter i 2019.


JOBB FOR 2 på Fosen er

  • en unik mulighet for medflyttere å komme i kontakt med mulige arbeidsgivere
  • «speed dating» og kobling mellom arbeidsgivere og potensielle kandidater
  • individuelt tilpasset samlinger over 4 dager (2 x 2 dager. Oppstart og gjennomføring av samlinger i oktober og november 2019)
  • blant annet kompetansehevende tiltak for jobbsøking og individuell coaching gjennom Manpower
  • informasjon om jobbmuligheter hos bedrifter på Fosen

Del innlegg: