Tjenester

Har bedriften din ambisjoner og potensialer som ikke utnyttes? Vi tilbyr bedriftsrådgivning skreddersydd til din virksomhet.

Næringsklynger

Vi er blant landets fremste utviklere av næringsklynger og bedriftsnettverk. På vegne av næringslivet har vi ansvar for klyngene NCE Aquatech Cluster, RENERGY, Ocean Autonomy Cluster og MIDSEC.

FI Næringshage

Vi hjelper gründere, innovatører og godt etablerte bedrifter i Fosenregionen med å nå sine mål og gjøre gode ideer om til nye forretningsmuligheter.

FI Ocean Space Incubator

Har du en idé? Har du ambisjoner om vekst? Vi bistår bedrifter innen havromsteknologi og maritim energi. 

Vi skaper langvarige resultater gjennom strategiske koblinger mellom kompetanse, kapital og innovasjonskraft.

FI – Fremtidens Industri er blant Norges fremste klyngeutviklingsselskap. Vårt nettverk består av nær 500 virksomheter fra næringsliv, regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø, virkemiddelapparat, offentlige myndigheter og bransjenettverk.

Vi bidrar til vekst, bærekraftig utvikling og omstilling for både nye og eksisterende virksomheter. Vi bistår i alle deler av forretningsutviklingen. Vi hjelper til med å utvikle store og små prosjekter. Kobler bedrifter inn mot vårt store nettverk av næringsklynger, forsknings- og utdanningsaktører og virkemiddelapparat. Vi arbeider også for å gjøre samfunnet mer næringsvennlig gjennom samarbeid med skoler, kommuner, foreninger og organisasjoner. 

Arrangementer