februar 2019

Søk om midler til designdrevet innovasjon i 2019

Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Hvis designere involveres tidlig er det større sjanse for å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov. Virksomheter kan motta inntil 50% av totalkostnadene i støtte.I 2019 ligger det over åtte millioner […]

Søk om midler til designdrevet innovasjon i 2019 Read More »

Foto: Siemens

Siemens har åpnet ny batterifabrikk i Trondheim

Siemens er helt i tet innen utvikling av batterimoduler for skip og offshoreinstallasjoner, og den oppskalerte batteriproduksjonen kan gi et enormt teknologiskifte for nasjonal og internasjonal skipsflåte. Batterimodulene er i dag hovedsakelig i bruk i elektriske ferger, men også fiskebåter, arbeidsbåter til oppdrettsnæringen og offshoreenheter over hele varden har stort potensial for elektrifisering. Underleveranser fra

Siemens har åpnet ny batterifabrikk i Trondheim Read More »

Gründere med miljøfokus: Rask men enkel søknad om støtte!

Er du gründer / startup og kan bidra med løsninger på klimaproblemer? Er ditt produkt bedre enn eksisterende produkter? Kontakt Lars Gjølme i dag! Da kan du enkelt søke støtte gjennom Climate-KIC Accelerator. Fordelene er gode: Opptil 95.000 Euro i «soft funding», som gis i 3 trinn Samlingsbasert akseleratorprogram (for nordiske selskaper) Tilgang på europeiske

Gründere med miljøfokus: Rask men enkel søknad om støtte! Read More »