august 2017

Konkurranseloven forbyr åpent anbudssamarbeid

Konkurranseloven begrenser bedriftenes adgang til å inngi et felles tilbud, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes. Allikevel vil det i flere tilfeller være mulig til å inngi felles tilbud. Mange konkurrerende bedrifter har ikke alltid en reell mulighet til å konkurrere om oppdragene, da de ikke har tilstrekkelig erfaring, økonomi, kapasitet, personell eller utsyr. Dersom bedriftene

Konkurranseloven forbyr åpent anbudssamarbeid Read More »