oktober 2020

– En stor anerkjennelse for FI Næringshage

Siva er så fornøyd med FI Næringshages arbeid, at de hever tilskuddet til næringshagen til øverste nivå neste år. Næringshagene og inkubatorene mottar tilskudd basert på en vurdering av oppnådde resultater ogantatt potensial. Innplasseringen på tilskuddsnivåene vil gjelde ut programperioden, hvilket vil si de toneste årene. Næringshagene får 1,5 – 2,5 millioner kroner årlig fordelt […]

– En stor anerkjennelse for FI Næringshage Read More »

To nye ansatte i oktober

I løpet av 2020 har FI utvidet og fått seks nye ansatte. To av disse, May Britt Løkken og Malin Sveinsdotter Landrø Lystad, startet i oktober. May Britt er FIs nye kontroller, mens Malin er ansatt som kommunikasjonsrådgiver. Ansettelsene er et resultat av økt oppdragsmengde og flere arbeidsoppgaver, i tillegg til FIs mål om å

To nye ansatte i oktober Read More »

Klynger er en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging

I sin masteroppgave har Marit Stenbakken Holmseth sett på kunnskapsdeling og innovasjon to norske næringsklynger innen sjømat. FIs klynge NCE Aquatech Cluster var en av to klynger som deltok i oppgaven. Holmseth tok sin mastergrad i Industriell Økonomi ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven hadde tittelen «Kunnskapsdeling og innovasjon i to norske næringsklynger innen sjømat», og

Klynger er en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging Read More »

FI utvider igjen

2020 har så langt vært et godt år for FI. Med navneendring i løpet av sommeren er målet å satse enda mer og bli mer synlig nasjonalt. Høye målsetninger kommer også gjerne med økt oppdragsmengde og flere arbeidsoppgaver. FI fikk derfor ansatt ytterligere to personer nå i august. Ingrid Margrethe Sandnes og Silje Marie Dale

FI utvider igjen Read More »