oktober 2013

Med fokus på jenter

Gjennom prosjektet «Jenter og teknologi» ønsker HiST å heve kvinneandelen på teknologistudiene, samt sørge for å tett oppfølging av jentene under studieløpet slik at de ikke dropper ut. LIV og Smart Water Cluster vil bidra ved å sørge for at jentene får møte næringslivet i regionen. Det er et stort behov for flere ingeniører i

Med fokus på jenter Read More »