10/10/2019

To nye teknologibedrifter med i MIDSEC

Teknologibedriftene Secure Practice og Fram Web er nye klyngemedlemmer i Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC).

Secure Practice er en prisvinnende leverandør av produkter for digital sikkerhet, som blant annet skal hindre svindel og hacking via e-post.  Secure Practice utvikler og drifter de sine tjenester fra Trondheim.

– Det er ikke tvil om at cybersikkerhet kommer stadig høyere på agendaen i næringslivet. Vi ønsker å bidra til at norske virksomheter får tilgang og eierskap til den beste og mest oppdaterte informasjonen om sikkerhetstruslene. Samtidig er markedet vårt globalt, og vi ønsker å bidra til å bygge et solid kompetansemiljø for både digital sikkerhet og kunstig intelligens i Trøndelag. Vi tror MIDSEC kan være en viktig arena for dette, sier medgründer og daglig leder Erlend Andreas Gjære i Secure Practice.

Fram Web leverer samfunnskritiske løsninger til offentlig sektor og en rekke private bedrifter i form av effektiv beredskapsvarsling. De står blant annet bak varslingssystemene Varsling24 og TeamAlert. Fram Web ledes i dag fra Trondheim med salgskontor i Oslo og utvikling i Bergen.

– Mye har skjedd på varslingsområdet den senere tid, og vi har som mål å kommunisere med de fagprogrammene våre kunder har fra før, eksempelvis innenfor beredskap kommunalteknikk, sier salgsdirektør John Krokstad i Fram Web

Les mer på www.midsec.no

Del innlegg: