april 2018

5 millioner til forundersøkelser – bærekraft som konkurransefortrinn

Forskningsrådet planlegger å lyse ut 50 millioner kroner til bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon for å styrke grønn konkurransekraft i næringslivet. Målet er at næringslivet skal gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn og utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i bærekraftutfordringene. Det handler om å ta samfunnsansvar – ta bærekraftige valg i utvikling av egen virksomhet og om …

5 millioner til forundersøkelser – bærekraft som konkurransefortrinn Les mer »

Kurs i grunnleggende digital markedsføring

I 2018 bør digital markedsføring stå øverst på agendaen i alle styremøter. I dette kurset vil Andreas fra Utheve AS gå gjennom kritiske tema innen digital markedsføring som bedrifter i dag må ha et forhold til. Tema Hva er digital markedsføring Digitale kanaler Digitale verktøy Budskap Påvirkningsteori og psykologi Annonsering Digital merkevarebygging Digital markedsføring og …

Kurs i grunnleggende digital markedsføring Les mer »

Vellykket Etablererkurs på Brekstad

Fosen Innovasjon har inngått en 2-årig avtale med Proneo om levering av Etablererkurs på Fosen som en del av satsingen Etablererkurs Trøndelag. Over hele Trøndelag arrangeres det lavterskel etablererkurs til de som vurderer å starte egen bedrift. Kurset går på kveldstid over fire kvelder og gir et innblikk i temaene markedsavklaring, markedsstrategi, økonomi og forretningsmodellering. …

Vellykket Etablererkurs på Brekstad Les mer »

Har du prosjekt på gang der du ønsker SkatteFUNN-midler? Kom og skriv SkatteFUNN-søknad sammen med oss

Vi følger opp suksessen fra 2017 med SkatteFUNN-workshops og rådgivning fra Fosen Innovasjon til utarbeidelse av søknader. Fjorårets søknader resulterte i potensielle skatterefusjoner på opptil 11,5 millioner kroner! Vi vil den 23. mai gi en innføring i plenum og stille våre lokaler til rådighet for arbeid med søknadene. Vi vil være tilgjengelige for spørsmål hele …

Har du prosjekt på gang der du ønsker SkatteFUNN-midler? Kom og skriv SkatteFUNN-søknad sammen med oss Les mer »

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Veikartet viser det strategiske grunnlaget for forskningsrådets tenkning og prioriteringer, og gir en presentasjon av store og nasjonalt viktige forskningsinfrastrukturer. I 2010 kom den første utgaven av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Siden da har veikartet blitt oppdatert etter hver utlysning av midler i regi av Forskningsrådet gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Denne utgaven er den …

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur Les mer »

Hvordan unngå datakriminalitet?

MIDSEC i samarbeid med NCE Aquatech Cluster, Fornybarklyngen og Fosen Innovasjon AS arrangerte den 5. april et seminar med tema  «Datakriminalitet og industrisikkerhet:  Vern av bedriftens verdier i møte med et digitalt trusselbilde»  De frammøtte fikk en formiddag med gode faglige presentasjoner som gir et godt grunnlag for å sette IT-sikkerhet høyere på dagsorden i …

Hvordan unngå datakriminalitet? Les mer »

Brohodekonferanse om havbruk lokket næringsliv og NTNU-studenter til Bjugn

Foto lånt fra Fosna-Folket/Jakob Ellingesen. T.v.: Bjørn Damhaug, Fosen Innovasjon På Brohodekonferansen i Bjugn fikk et stort antall studenter fra NTNU og elever fra Fosen videregående og Guri Kunne videregående speeddate et dusin havbruksrelaterte Fosen-bedrifter. – Dette er et bra initiativ fra de som har fått konferansen hit. Det er veldig positivt alt som har …

Brohodekonferanse om havbruk lokket næringsliv og NTNU-studenter til Bjugn Les mer »