FI Næringshage

FI Næringshage jobber for vekst og utvikling av bedrifter og næringsliv i Fosenregionen. Vi bistår med forretningsrådgivning, nettverk og finansiering i hele utviklingsløpet fra idé til omstilling. Hva kan FI Næringshage gjøre for deg?

Tjenester

Næringshage-
bedrifter

Leie av møterom og lokaler

Om FI Næringshage

ARRANGEMENTER

Ledende industrimiljø

FI Næringshage er en del av SIVAs nasjonale Næringshageprogram. Næingshagen har Fosenregionen som nedslagsfelt, og har historisk utgangspunkt i et av Norges mest høyteknologiske industrimiljø. Mange av bedriftene i næringshagen har industri som hovedgeskjeft, men flere virker også innen andre næringer. Alle typer bedrifter er velkommen til å ta kontakt med oss.