MIDSEC

MIDSEC er godt representert på Enforce Tac i Nürnberg

MIDSEC og trøndersk næringsliv godt representert på Enforce Tac i Nürnberg

Av Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri MIDSEC deltar på årets Enforce Tac i Nürnberg, sammen med PRONEO og en rekke bedrifter som er i samme reisefølge. – Det er spennende å se hvor stor del av industrien som bidrar med ideer og produkter til forsvarsindustrien. Enda mer spennende er det å se interessen for […]

MIDSEC og trøndersk næringsliv godt representert på Enforce Tac i Nürnberg Read More »

Ebbe Deraas

Ebbe Deraas til Fremtidens Industri

Ebbe Deraas (64) er ansatt som seniorrådgiver og prosjektleder i Fremtidens Industri AS. Han skal primært jobbe med næringsklyngen MIDSEC (Mid-Norway Defence and Security Cluster). I samarbeid med næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter utvikler MIDSEC ledende teknologier og løsninger som skaper økt trygghet for samfunnet. Gjennom ulike prosjekter skal MIDSEC bidra til å styrke konkurransekraften til

Ebbe Deraas til Fremtidens Industri Read More »

COMMSEC styrker regionens totalforsvar over grensen

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. COMMSEC står for Community security og skal styrke norsk-svensk forsvars- og sikkerhetsindustri og samarbeid. Prosjektet vil skape trygghet for forsvaret og forretningsmuligheter for forsvarsindustrien. Målet er å bidra til økt samfunnssikkerhet og beredskap i grenseregionen. Småskala-Prosjektet COMMSEC ble presentert på høstens styringskomiteemøte i Nordens Grønne

COMMSEC styrker regionens totalforsvar over grensen Read More »

Bjørn Damhaug fra FI - Fremtidens Industri har presentert MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag. Foto: Lars Bugge Aarset

Bjørn Damhaug presenterte MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag

Lars Bugge Aarset / FI- Fremtidens Industri Onsdag 22. november presenterte Bjørn Damhaug fra FI – Fremtidens Industri MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag. Møtet ble gjennomført i fanehallen hos Forsvarsmuseet Rustkammeret. Mid-Norway Defence and Security Cluster – MIDSEC er en midtnorsk næringsklynge som arbeider for et tryggere samfunn gjennom bruk av ledende teknologier og bedre løsninger

Bjørn Damhaug presenterte MIDSEC for Forsvarsforum Trøndelag Read More »

Oberstløytnant Tom Christiansen fra Luftforsvaret sammen med Frode Halvorsen og Pål Talmo fra Fremtidens Industri. Foto: Lars Bugge Aarset/Framtidens Industri

Kan Forsvaret drive simulert skyte- og beslutningstrening med trøndersk XR-teknologi?

Lars Bugge Aarset / FI- Fremtidens Industri Tindved og FI har vært i møte med Forsvaret for å diskutere mulige løsninger. På Ørlandet har Forsvaret store utfordringer med å få både tilstrekkelig og god nok skytetrening. Store avstander og begrenset kapasitet i skytefelt gjør at Forsvaret i dag bruker mye tid og ressurser på transport.

Kan Forsvaret drive simulert skyte- og beslutningstrening med trøndersk XR-teknologi? Read More »