25/04/2024

Det europeiske forsvarsfondet (EDF): Nye utlysninger og informasjonsdager

2024-utlysninger for Det europeiske forsvarsfondet er nå publisert. Søknadsfristen er 5. november 2024. Norge er assosiert til EDF, og norske aktører kan derfor delta i prosjekter på samme vilkår som aktører fra EU-landene.

Kommisjonen arrangerer informasjonsdager om EDF-utlysningen 28. og 29. mai. Det er mulig å delta ved fysisk oppmøte i Brussel eller på nett.

Det er Forsvarsdepartementet som er ansvarlig for den norske deltagelsen i EDF, og du finner mer informasjon om EDF på: https://www.forsvarsfondet.no/kontakt/edf-nyheter/  

Har du spørsmål kan du kontakte Forsvarsdepartementet på denne e-posten: [email protected]

Vennlig hilsen Forskningsrådets og Innovasjon Norges felleskontor for Horisont Europa

Del innlegg: