29/11/2023

Nyhavna kan bli Norges «Silicon Harbor»

Strategisk forum for Nyhavna. Fra venstre: Ann Iren Holm Rise Zeabuz, Åshild Adsen Vitensenteret, Morten Breivik NTNU, Trygve Olav Fossum Skarv Technologies, Ingrid Skjøtskift Fremtidens Industri, Frode Halvorsen Ocean Autonomy Cluster, Christina Ianssen Selfa/Hymatec, Tormod Vaule Norbit, Pål Rune Johansen Water Linked, Anders Penna BOA Offshore, Jon Boje Andersen Innovation JBA og Fredrik Lilleøkedal Ocean Access. Foto: Jan Onarheim NTNU

18 havaktører går nå sammen og stifter Strategisk forum for Nyhavna. Ambisjonen er å utvikle et verdensledende havteknologimiljø på Nyhavna. Trondheim har en historisk mulighet til å etablere Norges «Silicon Harbor» på Nyhavna. Dette blir en sentral del av videreutviklingen av Trondheim som teknologihovedstad.

Det er på høy tid at teknologimiljøet med tilknytning til Nyhavna samler seg og synliggjør det som skjer av utvikling, innovasjon og verdiskaping. Dette miljøet trenger en tydelig stemme inn i samfunnsdebatten og prosessen omkring utviklingen av Nyhavna.
Strategisk forum for Nyhavna skal sikre interessene til havromsteknologi, havromsindustri og tilstøtende aktører på Nyhavna, og jobbe for at Nyhavna fortsetter å utvikle seg til verdens ledende område for havromsteknologi.

Fra åpningen av NTNU Nyhavna. Foto: Lars Bugge Aarset
Fra åpningen av NTNU Nyhavna. Foto: Lars Bugge Aarset

Nyhavna har et sterkt havteknologimiljø med en blanding av etablerte bedrifter og oppstartsbedrifter. Dette må vi bygge videre på. Havteknologi er helt sentralt i teknologihovedstaden. Havteknologi trenger tilgang til kaikant og til fjorden. Trondheimsfjorden er, som verdens første, etablert som testområde for autonome fartøy.

Bystyret har vært tydelig på at det skal legges til rette for næringsliv og industri på Nyhavna. Det er også noe av bakgrunnen for at det legges frem et eget næringsprogram for området, som bystyret skal behandle til neste år. Her gjelder det å sikre havteknologiens naturlige plass på Nyhavna.

Siden kommunedelplanen ble vedtatt i 2016, har innslaget av havteknologibedrifter økt betydelig. Mange av dem har tilhold på Nyhavna. Der har de tilgang til kaikanter og fjorden, noe som er helt nødvendig for videre utvikling. I tillegg ser vi økt aktivitet fra NTNUs side, blant studenter og forskere. Åpningen av NTNU Nyhavna i sommer viste også hvor stor interesse det er for innovasjonsmiljøet her.

Fra åpningen av NTNU Nyhavna. Foto: Lars Bugge Aarset

Bakgrunn/Fakta

 • Strategisk Forum for Nyhavna består av 18 sentrale aktører.
 • Formålet er å sikre interessene til marin teknologi, maritim industri og tilknyttede aktører på Nyhavna, med mål om å etablere Nyhavna som verdensledende område for maritim teknologi.
 • Målene inkluderer kommunikasjon og profilering av aktører innen maritim teknologi på Nyhavna, kontinuerlig dialog med politikere, administrasjon og andre interessenter som kan påvirke utviklingen av Nyhavna, samt aktiv deltakelse i rapporter og prosesser viktige for Nyhavnas utvikling.

Aktørene som er med i Strategisk forum for Nyhavna

 1. NTNU
 2. Fremtidens Industri AS
 3. Blueye Robotics AS
 4. OceanTech Innovation AS
 5. Eelume AS
 6. Zeabuz AS
 7. BOA Offshore AS
 8. Innovation JBA AS
 9. Skarv Technologies AS
 10. Selfa Arctic AS
 11. Vitensenteret
 12. Water Linked AS
 13. Ocean Access AS
 14. Maritime Robotics
 15. Norbit ASA
 16. Trondheim Havn IKS
 17. Clean Sea Solutions AS
 18. SentiSystems AS

Del innlegg: