13/11/2023

Kan Forsvaret drive simulert skyte- og beslutningstrening med trøndersk XR-teknologi?

Oberstløytnant Tom Christiansen fra Luftforsvaret sammen med Frode Halvorsen og Pål Talmo fra Fremtidens Industri. Foto: Lars Bugge Aarset/Framtidens Industri

Lars Bugge Aarset / FI- Fremtidens Industri

Tindved og FI har vært i møte med Forsvaret for å diskutere mulige løsninger.

På Ørlandet har Forsvaret store utfordringer med å få både tilstrekkelig og god nok skytetrening. Store avstander og begrenset kapasitet i skytefelt gjør at Forsvaret i dag bruker mye tid og ressurser på transport.

Simulatortrening, ikke bare for f-35

Idéen er at deler av skytetreningen kan gjennomføres som simulert trening ved bruk av VR-teknologi. På samme måte som pilotene på F-35 i dag gjør rundt 50 % av treningen i simulator kan også deler av soldatenes skyte- og beslutningstrening gjøres i simulator. Hensikten er å oppnå både bedre trening, mer trening, mer variert og realistisk trening i ulike scenario, spare tid og redusere kostnader til både ammunisjon og transport. En betydelig miljøgevinst kommer i tillegg.

I et idémøte sammen med luftforsvaret diskuterte Håvard Sørli fra Tindved kulturhage, Frode Halvorsen og Pål Talmo fra Fremtidens Industri hvordan trøndersk XR-teknologi kan bidra til å løse Forsvarets utfordringer.

Extended reality – XR fra Trøndelag

XR, eller «extended reality», har etter hvert blitt et sekkebegrep for flere ulike og beslektede teknologier der VR er en av de. Mange forbinder VR med spill og underholdning, der man ved bruk av VR-briller blir en del av omgivelsene gjennom en innebygd skjerm i brillene, og teknologien har mange flere bruksområder.

Demonstrasjon av XR-teknologi for Forsvaret. Foto: Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri.

Relevant trening for skarpe oppdrag

– Dette er både interessant og høyst realistisk, sier oberstløytnant Tom Christiansen. Han er nestkommanderende og sjef for luftvingstaben ved Ørland flystasjon. I tillegg til sparte ressurser vil en simulatortrening også kunne brukes til skreddersydde treningsscenario foran faktiske oppdrag.

– Våre soldater og mannskap skal være forberedt på å løse skarpe oppdrag internasjonalt og på kort varsel, så effektiv og relevant trening med gode hjelpemidler er avgjørende for oss, sier Christiansen.

Trøndersk samarbeidsprosjekt

Sammen med Forsvaret og FI – Fremtidens Industri bistår også Tindved Kulturhage på Verdal. Tindved er en næringshage spesialisert innen entreprenørskap for kreative bedrifter. I denne sammenhengen bistår Tindved med både testarena, teknologi og kompetanse fra sin Innovasjonslab for kreativ teknologi. FI- Fremtidens Industri er initiativtaker og tilrettelegger for prosjektet som foreløpig er i idéfasen.

Håvard Sørli fra Tindved Kulturhage diskuterer teknologi og løsninger med interesserte representanter fra Luftforsvaret på Ørlandet. Foto: Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri.

Har du spørsmål, eller vil vite mer?

Kontakt forsvarskoordinator Pål Talmo i FI – Fremtidens Industri
Telefon. +47 977 27 020
E-post: [email protected]

Del innlegg: