19/04/2024

Mer verdi av restråstoffer

Fullt hus når klyngene Agritech, WoodWorks! og NCE Aquatech samlet aktører på Nyhavna i Trondheim til idémyldring rundt forretningsmuligheter innen jord, skog og hav. Workshopen bekreftet at bærekraft og økonomi går hånd i hånd.

– Fantastisk å se at så mange bedrifter har satt av hel dag til å jobbe fram ideer for lønnsomme verdikjeder innen fôr, gjødsel, energi og materialer, åpnet prosjektleder Kari Thyholt. Sammen med klyngeledere Ellie Johansen, Kjersti Kinderås, Hege M. Kolstad sparket hun i gang dagens workshop.

Midt-Norge – et mekka for råstoffer og avsetning

Det mener Tore Fløan fra biogassfabrikken Ecopro:

– Vi har muligheter til å få mye råstoffer ut, og mye råstoffer inn. Og ikke minst, vi har et godt kompetansemiljø. Det vi i prinsippet jobber med, er resirkulering av næringsstoffer. Nye verdikjeder, spesielt på fosfor, nitrogen og kalium, det er et viktig fokus for oss.

Matching av tilbud og etterspørsel

Om få år står det klart et nytt renseanlegg på Ranheim, og papirfabrikken Ranheim Paper & Board vil da produsere en betydelig mengde av biologisk slam.

– Og det er derfor vi er her i dag. Vi har allerede klart å løfte returfiberen opp et nivå, og vi ønsker å løfte slammet tilsvarende, forteller Brynjar Svarstad i Ranheim Paper & Board.

Og det var flere friere til stede. Teknologileverandøren Waister produserer maskiner for tørking av restråstoffer, som matavfall, tang og tare og slam. Sammen med SinkabergHansen i Rørvik har de et samarbeid med BioTA, en biologisk testarena for blå og grønn næring (Val FoU).

– Her har vi nå plassert én av våre testmaskiner. Nå ønsker vi å tørke restråstoff og analysere dette sammen med BioTA, så hvis noen av dere har ideer for restråstoff dere ønsker å tørke, kom gjerne til oss for et test-samarbeid, oppfordret Tine-Marie Hofstad.

Bedriften BioTA ble etablert i et samarbeid mellom SinkabergHansen, Val FoU og Meka. Ideen om et tverrsektorielt samarbeid skjøt fart etter en workshop om akvaponi i en tidligere fase av BioVerdi prosjektet.

Det å hele tiden ha fokus på å løfte verdien av restråstoff, det er viktig

– Vi er storforbruker av råstoff, men produserer også store menger restråstoff, forteller Ragnar Sæternes fra oppdrettsselskapet SinkabergHansen.

Selskapet er engasjert i ulike FoU prosjekter rundt utnyttelse av restråstoffer, og ønsker å være en tilrettelegger for innovasjon og forskningsprosesser.

– Vi ser at det nå er mer positive holdninger rundt dette å anvende slam fra settefisk til å produsere gjødsel. Men generelt så tenker vi at det må jobbes mer med forskrifter, kunnskap og det potensial som ligger i blå og grønn sektor. Alt bygger egentlig på kunnskap, forståelse og tillit, avslutter han.

– Potensialet er fantastisk, og workshopen bekrefter at bærekraft og økonomi går hånd i hånd. Det er inspirerende når én av aktørene gjennom «upcycling» øker verdien av produktene med mange hundre millioner kroner årlig, sier Jon Ambrosius Svenningsen fra NCE Aquatech Cluster. Her til høyre i bildet, sammen med Hege M. Kolstad fra Agritech Cluster, Kari Thyholt og Ellie Johansen fra NCE Aquatech Cluster og Kjersti Kinderås, Lars Johansson og Magne Løfaldli fra WoodWork! Cluster.

Gruppearbeid, idéalog og verdenskafé

Med fokus på kundedrevet utvikling av verdikjeder for restråstoffer, var målet denne dagen å få opp en liste av interessante prosjekter for videre forretningsutvikling. Ingen enkel oppgave å løse de grønne og bærekraftige etableringene som Trøndelag og verden trenger, men absolutt ingen ting å si på innsatsen:

Mer enn 40 engasjerte og kunnskapsrike aktører fra jord, skog og hav gikk «all in» en hel dag, og det kom tydelig frem at mulighetene for økt verdiskaping er betydelige. forteller en fornøyd arrangør og fasilitator, Jon Ambrosius Svenningsen fra NCE Aquatech Cluster.

Workshopen er fundamentet i den første arbeidspakken i Bioverdi 2.0 prosjektet, som nå går raskt videre til neste fase med konkretisering av behov og løsninger.

– Nå skal vi bearbeide alle innspillene og følge opp gode ideer. Mange deltakere har gjort nye viktige koblinger, og vår tro på kommersialisering av løsninger fra prosjektet er styrket, forteller prosjektleder Kari Thyholt.

Fakta om BioVerdi 2.0 prosjektet:

Norge ligger i toppsjiktet i Europa innen bioøkonomi. I en region hvor hav-, jord- og skogbrukssektoren står sterkt, har Trøndelag derfor en unik mulighet til å ta en global lederrolle. Dette er bakgrunnen for at de tre sektorene, representert ved NCE Aquatech Cluster, Wood Works! Cluster og Agritech Cluster, samarbeider om prosjekt BioVerdi.

Målet er at Trøndelag og Midt-Norge blir en enda mer attraktiv region for grønne og bærekraftige etableringer og investeringer på tvers av jord-, skog- og havnæringene. Klyngene vil akselerere samarbeidet om å identifisere og realisere kommersielle prosjekter, verdikjeder og teknologiutvikling som muliggjør omstilling til en mer sirkulær økonomi.

BioVerdi 2.0 finansieres av Trøndelag fylkeskommune og Sparebanken 1 SMN. Begge parter er også aktive samarbeidspartnere i form av deltakelse i prosjektets styringsgruppe – og de deltar i prosjektets ulike aktiviteter. 

BioVerdi 1.0 prosjektet, som ble avsluttet i 2023, har gitt gode resultater:

  • Det har tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid mellom bedrifter og samarbeidspartnere
  • Skapt en tettere kobling mellom klyngene
  • Identifisert og prioritert aktuelle tema
  • Etablert en effektiv arbeidsmetodikk for produktive workshops på tvers
  • Utløst kommersielle initiativer

Del innlegg: