18/12/2023

FI blir medlem av Foreningen for innovasjonsselskaper

Fremtidens Industri blir medlem av Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

Organisasjonen samler ledende miljøer som kobler ideer fra forskning og næringsliv med kompetanse og kapital. Disse miljøene står i dag bak mer enn 1.500 nye vekstkraftige bedrifter over hele landet.

— Dette er en viktig arena for å påvirke vilkårene for nyskaping og etablering av vekstbedrifter. FIN gir oss også tilgang til nettverk og informasjon, det vil styrke arbeidet vårt knyttet til næringsklynger og inkubator, sier Bjørn Damhaug, daglig leder i Fremtidens Industri.

Damhaug understreker at nasjonalt samarbeid mellom innovasjonsmiljøene vil bidra til å utløse mer verdiskaping, styrke næringslivet og gi mer konkurransekraft.

Et viktig formål med FIN er å bidra til at myndighetene lykkes med å skape et helhetlig innovasjonssystem

FIN er en del av Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologivirksomheter.

Del innlegg: