18/03/2020

Etablerer nettverk for å støtte næringslivet

Koronaviruset rammer norsk næringsliv hardt. Nå etablerer FI og flere aktører på Fosen et nettverk for å hjelpe næringslivet i den vanskelige perioden.

Store deler av næringslivet står overfor store utfordringer i tiden fremover, særlig knyttet til likviditet for utsatte bedrifter og bransjer. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe næringslivet gjennom den vanskelige perioden koronaviruset har bragt oss inn i. Vår oppgave er å bidra til vekst og verdiskaping i næringslivet, og den jobben er enda viktigere nå enn ellers.

I nettverket deltar

  • Stadsbygd Sparebank
  • Sparebank 1 SMN
  • FI – Fosen Innovasjon
  • NAV Indre Fosen
  • Indre Fosen kommune v/areal og næring
  • Omstillingsprogrammet
  • NiT Indre Fosen

Lav terskel for kontakt

Vi oppfordrer næringslivet til å ha lav terskel for å ta kontakt for ulike spørsmål og problemstillinger slik at vi kan bli klar over problemstillinger dere har. Vi vil hjelpe alle enkeltbedrifter så godt som mulig når det tas kontakt.

Kontakten kan rettes direkte til NiT Indre Fosen, [email protected], eller direkte til de kundeforholdene man eventuelt har til Stadsbygd Sparebank, Sparebank 1 SMN, FI – Fosen Innovasjon og Omstillingsprogrammet.

Uansett hvilke av aktørene bedriftene tar kontakt med, vil vi prøve å finne svar i nettverkssamarbeidet. Både nasjonale og regionale aktører jobber godt for at næringslivet skal komme igjennom krisen, og det er viktig at vi også på lokalt plan gjør en ekstraordinær innsats. 

Vi har fra før et godt samarbeid om å bistå næringslivet, men i forbindelse med unntakstilstanden som koronaviruset har ført til er det behov for å jobbe tettere for å holde tritt med utviklingen og tilby best mulig hjelp.

Nå kommer regjeringen med krisepakker til næringslivet, som forhåpentligvis vil lette situasjonen noe. Det vil fremdeles ta noe tid før tiltak faller på plass og vi ser at situasjonen endrer seg raskt. Nettverket gjør sitt beste for å holde tritt med utviklingen og vil komme med mer informasjon og aktuelle tiltak etter hvert.

Som målbedrift i FI Industrihage kan bedrifter også få tilgang til tjenester innen bedriftsrådgivning og kommunikasjon, i tillegg til koblinger mot næringsliv, bransjenettverk, næringsklynger, regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og nasjonale støtteordninger. Se hvilke tjenester vi tilbyr her (PDF).

Del innlegg: