30/03/2020

En guide til tiltak, virkemidler og endringer på frister og regelverk

Næringslivet er inne i en krevende og uforutsigbar periode som rammer små og mellomstore bedrifter særlig hardt. Som bedriftseier er det mange utfordringer å ta tak i, men det kan være vanskelig å vite hva som kan gjøres.

For å gjøre det enklere for deg som bedriftseier har vi samlet noen viktige kilder til tiltak, virkemidler og nyttig informasjon:

Siva mobiliserer innovasjonsselskapene og har bedt om økt finansiering av næringshager og inkubatorer for å støtte små og mellomstore bedrifter.

Siva fraviker kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter og inkubatorbedrifter som nå er og blir rammet rammet av COVID-19.

Dette betyr at målbedriftene som er rammet kan få inntil 100% (mot 75% tidligere) rabatt på innovasjonsstøttetjenestene. Bedrifter som ikke er berørt av COVID-19 skal fremdeles betale egenandel som ordinært.

Trøndelag fylkeskommune har etablert et samhandlingsråd for næringsliv, politikk og offentlig sektor. Fylkeskommunen har oppdatert informasjon om regionale tiltak og offentlige tjenester på denne siden.

 • BIO Trøndelag: Bedriftsintern opplæring
  Fylkeskommunen legger ni millioner kroner i den fylkeskommunale ordningen «BIO Trøndelag 2020». Trønderske småbedrifter og enkeltpersonsforetak kan søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO). Ordningen er et tiltak for å styrke kompetanse for å møte omstillingsbehov og motvirke en krevende markedssituasjon som følge av koronasituasjonen. Ordningen skal utvikles i samarbeid med næringslivet og kompetanse-tilbyderne i Trøndelag. Les mer her. 

Løpende informasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag finnes her

Innovasjon Norge øker kapasiteten på saksbehandling for å tilby rådgivning og hjelp raskere, og er i løpende dialog med departementene om næringslivets behov og nye tiltak. Blant iverksatte tiltak er

 • Lavere utlånsrenter på risikolån og lavrisikolån
 • Avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge med lav terskel for betalingsutsettelse, enklere søknadsprosess og raskere svartid
 • Dedikerte rådgivere for gründere og vekstbedrifter
 • Rause låne- og tilskuddsrammer.
 • Tiltak og finansiering for å koble norske bedrifter som kan utvikle eller levere løsninger med helsenæringen
 • Tiltak for gründere og oppstartsbedrifter
Kommersialiseringstilskudd – fase 2

Dette tilskuddet er for gründere og oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe nytt i markedet. Tilskuddet er beregnet på bedrifter som har kommet et stykke på vei i kommersialiseringsfasen og har en bærekraftig forretningsmodell på plass. I motsetning til kommersialiseringstilskudd fase 1 er det her krav om at bedriften har en ekstern investor med på laget. Maks tilskuddsbeløp er på kr. 750.000,- og kan dekke inntil 75% av godkjente kostnader.

Ekstraordinært innovasjonstilskudd

Dette er en helt ny tjeneste myntet på SMB-bedrifter som har potensiale til å vokse. Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter.

Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

 • Strategiutvikling
 • Kompetanseutvikling – opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
 • Forstudier/-prosjekt
 • FoU-aktiviteter
 • Investeringer
 • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag, enten ved bruk av tilskudd eller ved å kombinere tilskudd og lån.

Oppdatert informasjon om tiltak fra Innovasjon Norge finnes her

Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norges samlede rammer på sju milliarder. 

Skal du i gang med et forskningsprosjekt eller er du allerede godt i gang med et, og lurer på hvordan denne situasjon påvirker deg? Forskningsrådet har kommet med en rekke tiltak for bedrifter som jobber med prosjekter. De har samlet informasjon og aktuelle råd her.

Norsk Industri har en oppdatert industrianalyse for norsk industri, og etterlyser sterkere tiltak rettet mot konkurranseutsatte sektorer. De har også informasjon og juridiske råd om kontrakter og innvirkningen av force majeure og permitteringer samt råd til hvordan bedriften ikke skal stoppe opp i tillfelle koronasmitte. Les mer på Norsk Industri sin samleside.    

Informasjon og svar på arbeidsgiverrelateterte spørsmål som permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset er tilgjengelig på NHOs samleside for koronasituasjonen.

Medlemmer av NHO/Norsk Industri kan også få informasjon og hjelp via

 • Chat (kl. 08:00-20:00): Logg deg inn på arbinn.no. Velg kontakt, chat og spørsmål om korona.
 • E-post: [email protected]
 • Telefon (08:00-16:00): tlf. 23 08 88 88.

Mange arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte som følge av koronasituasjonen. På NAVs samleside finnes oppdatert informasjon for arbeidsgivere og arbeidstakere, samt informasjon om tiltak for selvstendig næringsdrivende. Se også:

Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere

Er du permittert på grunn av koronaviruset?

Er du arbeidsledig på grunn av koronaviruset?

Per 02.04: Regjeringen har lagt frem forslag om at foretak med minst 30 % omsetningsfall som følge av virusutbruddet får kompensasjon fra staten.

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen oppdateres på denne samlesiden. 

Du finner også viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen her.

Regjeringen skal legge frem krisepakker i tre faser (hastetiltak, målrettet for særskilt hardt rammet og for langsiktig aktivitet) for å motvirke de negative konsekvensene virusutbruddet får i næringslivet. Shifter.no har laget en god oversikt over krisepakker og tiltak, og oppdaterer oversikten fortløpende. Noen konkrete tiltak er:

 • Statlige lån og garantier til små og mellomstore bedrifter
  Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån på inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Les mer her.
 • Merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper
  Tiltakene innebærer utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper. Les mer her.
 • Rett til dagpenger ved permittering i påsken
  Regjeringen opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken. Les mer her.
 • Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket
  permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler. Les mer her.

Følg helsemyndighetenes gjeldende råd for å begrense omfang av smitte og sykdom.

Se også Arbeidstilsynets veiledning om tiltak for arbeidsgivere.

Del innlegg: