24/03/2020

Sykehusene trenger smittevernshjelp fra bedriftene

Har din bedrift smittevernutstyr til overs? Eller har dere produksjonsutstyret som trengs for å produsere smittevernutstyr? NHO og Helse Midt-Norge ber nå næringslivet og industrien om å se etter muligheter for å kunne bidra.

– Vi oppfordrer alle bedrifter til å se i skuffer og skap etter utstyr til smittevern, sier regiondirektør i NHO Trøndelag Tord Lien.

Helsetjenesten har tidligere mottatt smittevernutstyr fra Kina, men nå som alle grensene til utlandet er stengt har dette blitt en stor utfordring. Behovet for smittevernutstyr har økt betydelig, samtidig som tilgangen har blitt mindre.  

– Vi arbeider med omfattende beredskapstiltak. Det gjøres en stor innsats i sykehusene i alle ledd. Nå ber vi også alle bransjer og virksomheter bidra. Vi trenger den hjelp og innsats næringslivet kan gi oss, sier Henrik Sandbu, fagsjef i Helse Midt-Norge til Adresseavisen.

Utstyr som trengs er:

  • Åndedrettsvern
  • Vernebriller
  • Hansker
  • Munnbind
  • Visir
  • Beskyttende dresser og frakker

Dersom du har mindre kvanta av smittevernutstyr tar du direkte kontakt med din helseregion, kommune eller sykehus:

Dersom du kan levere smittevernutstyr i størrelsesorden 1000+ sender du henvendelsen direkte til Sykehusinnkjøp HF på [email protected].

Del innlegg: