13/03/2020

Retningslinjer og tiltak i forbindelse med koronaviruset

FI oppfordrer bedrifter til å enhver tid forholde seg til oppdaterte råd fra norske myndigheter.

Oppdaterte råd fra helsemyndighetene, øvrige relevante myndigheter, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her:

FI ønsker å bidra i dugnadsinnsatsen for å begrense omfanget og forebygge spredning av koronaviruset. Vi har derfor innført tiltak for å unngå å sette oss eller andre i en smittesituasjon.

Tiltakene gjelder i første omgang ut april måned. Vi fortsetter vårt arbeid så normalt som mulig, og er like tilgjengelig som før. Ta derfor kontakt med oss om du ønsker en prat! Kontaktinformasjon finner du her.

FI og FI Industrihage har innført følgende tiltak

  • Planlagte arrangementer vil inntil videre avholdes som planlagt, som webinar. Praktisk informasjon og lenke for deltakelse blir gitt i hvert enkelt arrangement på nettsidene og i invitasjoner. De som skal vise presentasjoner og holde innlegg vil få informasjon om gjennomføring.
  • Vi vil også tilby praktisk informasjon og en hjelpende hånd til målbedrifter og samarbeidspartnere som ønsker videokonferanser og møter.
  • Vi holder fortsatt løpende dialog med våre kunder og samarbeidspartnere.
  • Alle fysiske møter og samarbeid erstattes med videomøter og digitale arbeidsrom inntil videre.
  • Hjemmekontor for samtlige ansatte der det er mulig.
  • Vi deltar ikke på arrangementer eller tilstelninger med mange deltakere.
  • Økt hyppighet på renholdsrutiner for berøringspunkt som dørhåndtak, brytere, toalett osv. på våre kontorlokaler.
  • Alle dører med adgangskontroll på LIV-bygget er stengt fra og med tirsdag 17.03.20. Bruk nøkkelbrikke for adgang.
  • Møteromsbooking på LIV-bygget i Vanvikan og i Trondheim stenges på ubestemt tid.

Del innlegg: