Trainee Trøndelag på Fosen

Som trainee-bedrift vil du få hjelp til rekruttering av relevant arbeidskraft. I tillegg til å få et større utvalg å velge mellom for å dekke ditt kompetansebehov, vil kompetansen som kommer inn være rykende fersk.

Enten du har behov for kortsiktig eller langsiktig kompetanse, kan trainee-ordningen være en gyllen måte å rekruttere på. Trainee-bedrifter har ingen forpliktelser utover trainee-perioden på ett eller to år. Dersom begge parter ønsker det, kan traineen gå over i fast stilling hos bedriften etter at trainee-perioden er over. 

Trainee Trøndelag er en etablert ordning flere steder i Trøndelag. Fra høsten 2022 ble ordningen utvidet til å dekke hele Trøndelag, og det er FI Næringshage som har ansvaret for trainee-ordningen i Fosenregionen. 

For nyutdannede er en trainee-periode en svært god måte å komme seg ut i arbeidsmarkedet på. De får muligheten til å bruke sin ferske kompetanse i en relevant bedrift, i relevante stillinger. Trainee-perioden kan brukes til å bli kjent med bransjer, stillinger og næringslivet, og er en fin erfaring på ha på CV-en. 

Hva er en trainee?

En trainee er en person som er ferdig utdannet med bachelor eller master, og som er klar for å komme seg ut i arbeidslivet.

Traineene får bruke sin kompetanse hos en relevant arbeidsgiver i en periode på ett eller to år, med full lønn.

I perioden vil traineene være en del av et nettverk med andre traineer på Fosen og i Trøndelag. Det blir gjennomført kompetansehevende tiltak for traineene, samt sosiale samlinger. At traineene blir tatt godt i mot i lokalsamfunnet de blir en del av, er også viktig.

Oppfølging av trainee utenom arbeidshverdagen foretas av FI Næringshage. 

Hvem kan bli trainee-bedrift?

Alle bedrifter som har behov for kompetanse på bachelor- eller masternivå, kan bli medlem i trainee-ordningen og få mulighet til å hente ny kompetanse til sin bedrift.

Dersom to bedrifter har relativt like behov, og holder til i samme område, er det også mulig å ansette en trainee som kan jobbe på tvers av bedriftene.

Medlemskap og prismodell

Trainee Trøndelag er en medlemsordning, så hver bedrift som ønsker å benytte seg av ordningen må inngå medlemskap og betale medlemsavgift i Trainee Trøndelag Fosen.

Medlemsavgiften er på kroner 9.990,–. Avgiften er på nivå med det én Finn.no-annonse koster, som bedriftene i de fleste tilfeller ikke lenger får behov for dersom de ansetter en trainee.

For hele 2023 er det halv medlemsavgift, siden dette er første året med ordningen på Fosen. Medlemsavgiften er da på kroner 4.995,– 

I tillegg koster det kroner 10.000,– for å ansette en trainee. Denne prisen er fast uavhengig av om bedriften ansetter én eller flere traineer. 

Ved å benytte Trainee Trøndelag til rekruttering, vil bedrifter få reduserte utgifter på annonsering, markedsføring og gjennomgang av søknader. Intervju av trainee-kandidater er det eneste bedriftene selv gjennomfører. Medlemsprisene vil derfor være med å dekke opp for jobben som gjøres av Trainee Trøndelag Fosen frem til ansettelse, samt oppfølging og kompetanseheving for traineene.

Kontakt oss

Vi har et attraktivt næringsliv her på Fosen, og det må vi vise frem. Har din bedrift behov for kompetanse på høyskolenivå, og ønsker å finne ut mer om dette?

Ikke nøl med å ta kontakt!

Anniken Fjeldvær

FI Næringshage

Andre tjenester

Nettverk og samarbeid

Gjennom vårt nettverk av klynger og bedrifter, setter vi deg og din bedrift i kontakt med de rette aktørene.

Forskning og utvikling

Vi kobler deg opp mot relevante forskningsmiljø og studenter. 

Prosjektutvikling

Vi hjelper deg i alle faser: Idéutvikling, prosjektutforming, finansiering og prosjektledelse.

Kommunikasjon

Nå ut med budskapet ditt! Vi har kompetanse og erfaring innen kommunikasjon tilpasset bedrifter.