Trainee Trøndelag på Fosen

Som trainee-bedrift vil du få hjelp til rekruttering av relevant arbeidskraft. I tillegg til å få et større utvalg å velge mellom for å dekke ditt kompetansebehov, vil kompetansen som kommer inn være rykende fersk.

Enten du har behov for kortsiktig eller langsiktig kompetanse, kan trainee-ordningen være en gyllen måte å rekruttere på. Trainee-bedrifter har ingen forpliktelser utover trainee-perioden på ett eller to år. Dersom begge parter ønsker det, kan traineen gå over i fast stilling hos bedriften etter at trainee-perioden er over. 

Trainee Trøndelag er en etablert ordning flere steder i Trøndelag. Fra høsten 2022 ble ordningen utvidet til å dekke hele Trøndelag, og det er FI Næringshage som har ansvaret for trainee-ordningen i Fosenregionen. 

For nyutdannede er en trainee-periode en svært god måte å komme seg ut i arbeidsmarkedet på. De får muligheten til å bruke sin ferske kompetanse i en relevant bedrift, i relevante stillinger. Trainee-perioden kan brukes til å bli kjent med bransjer, stillinger og næringslivet, og er en fin erfaring på ha på CV-en. 

Hva er en trainee?

En trainee er en person som er ferdig utdannet med bachelor eller master, og som er klar for å komme seg ut i arbeidslivet.

Traineene får bruke sin kompetanse hos en relevant arbeidsgiver i en periode på ett eller to år, med full lønn.

I perioden vil traineene være en del av et nettverk med andre traineer på Fosen og i Trøndelag. Det blir gjennomført kompetansehevende tiltak for traineene, samt sosiale samlinger. At traineene blir tatt godt i mot i lokalsamfunnet de blir en del av, er også viktig.

Oppfølging av trainee utenom arbeidshverdagen foretas av FI Næringshage. 

Hvem kan bli trainee-bedrift?

Alle bedrifter som har behov for kompetanse på bachelor- eller masternivå, kan bli medlem i trainee-ordningen og få mulighet til å hente ny kompetanse til sin bedrift.

Dersom to bedrifter har relativt like behov, og holder til i samme område, er det også mulig å ansette en trainee som kan jobbe på tvers av bedriftene.

Medlemskap og prismodell

Trainee Trøndelag er en medlemsordning, så hver bedrift som ønsker å benytte seg av ordningen må inngå medlemskap og betale medlemsavgift i Trainee Trøndelag Fosen.

Medlemsavgiften er på kroner 9.990,–. Avgiften er på nivå med det én Finn.no-annonse koster, som bedriftene i de fleste tilfeller ikke lenger får behov for dersom de ansetter en trainee. 

I tillegg koster det kroner 10.000,– for å ansette en trainee. Denne prisen er fast uavhengig av om bedriften ansetter én eller flere traineer. 

Ved å benytte Trainee Trøndelag til rekruttering, vil bedrifter få reduserte utgifter på annonsering, markedsføring og gjennomgang av søknader. Intervju av trainee-kandidater er det eneste bedriftene selv gjennomfører. Medlemsprisene vil derfor være med å dekke opp for jobben som gjøres av Trainee Trøndelag Fosen frem til ansettelse, samt oppfølging og kompetanseheving for traineene underveis i traineeperioden.

Kontakt oss

Vi har et attraktivt næringsliv her på Fosen, og det må vi vise frem. Har din bedrift behov for kompetanse på høyskolenivå, og ønsker å finne ut mer om dette?

Ikke nøl med å ta kontakt!

Anniken Fjeldvær

FI Næringshage

Andre tjenester

Nettverk og samarbeid

Gjennom vårt nettverk av klynger og bedrifter, setter vi deg og din bedrift i kontakt med de rette aktørene.

Forskning og utvikling

Vi kobler deg opp mot relevante forskningsmiljø og studenter. 

Prosjektutvikling

Vi hjelper deg i alle faser: Idéutvikling, prosjektutforming, finansiering og prosjektledelse.

Kommunikasjon

Nå ut med budskapet ditt! Vi har kompetanse og erfaring innen kommunikasjon tilpasset bedrifter.