26/05/2023

Lurt og lønnsomt med energieffektivisering

Med enkle grep er det mulig å både kutte kostnader og få mer energieffektive bygg.

– Mange oppnår med enkle grep, og uten investeringer, besparelser på 20 til 30 prosent. I tillegg til at de sparer energi, kutter de også CO2-utslipp, sier Kersti Lønnum, regionleder i Entro. Selskapet har jobbet med bærekraft i bygg i over 30 år.

Å gjøre brune næringsbygg grønne og bærekraftige er helt sentralt for å nå målet om netto nullutslipp – altså klimanøytralitet – i 2050. Energieffektivisering skal stå for den største delen av utslippskuttene, 37 prosent. Til sammenligning skal fornybar energi stå for 32 prosent av utslippskuttene.

På et godt besøkt seminar for FI Næringshage i Vanvikan kunne Lønnum og kollega Roger Pettersen vise hvordan det med enkle grep er mulig å kutte energibruk og samtidig kutte utslipp, og på denne måten gjøre brune bygg til grønne.

– Det handler om å gå fra høyt energiforbruk og lav kontroll i et brunt bygg, til lavt forbruk og full kontroll i et grønt bygg, sier Lønnum.

Oddgeir Berg, teknisk sjef i ITAB Industrier AS, kan fortelle hvordan bedriften gjennom et systematisk arbeid over flere år har kuttet energibruken og fått til en mer bærekraftig drift. Tidsstyring, bruk av fotoceller, tilpasninger for å unngå maks uttak av strøm, er noen av tiltakene.

Tross en utfordrende bygningsmasse, med blanding av gammel og nyere bebyggelse, er det fullt mulig å drive mer energieffektivt, mener Berg.

Også de som finansierer bygg er klar på at kravene til grønne bygg vil bli strengere. Banksjef i Sparebank1 SMN, Arnt Erik Svensson, understreker at dette i bunn og grunn handler om bedriftenes eksistens.

Entro tilbyr nå betydelig rabatt på rådgivning til målbedrifter i FI Næringshage. Den enkleste pakken er energirådgivning, som handler om gjennomgang av dagens drift og høsting av de lavthengende fruktene. En generell anbefaling er at bedriftene starter med de tiltakene som er selvfinansierende innenfor ett år.

Entro tilbyr også pakker for energimerking av bygg.

Del innlegg: