Bli målbedrift i FI Næringshage

Vi tilbyr rådgivning og utviklingsrelaterte tjenester til en subsidiert kostnad for små og mellomstore bedrifter på Fosen.

En næringshage er en arena som gir liv til gode ideer, nye prosjekter og fremtidsrettet omstilling. FI Næringshage drives av innovasjonsselskapet FI – Fremtidens Industri, og jobber for vekst og utvikling av bedrifter og næringsliv i Fosenregionen. 

Som målbedrift (medlem) i næringshagen får du derfor tilgang til alle våre tjenester. I tillegg får du koblinger mot andre bedrifter, bransjenettverk, næringsklynger, regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og støtteordninger.

Rabatterte tjenester

Som Siva-næringshage kan vi gi målbedrifter opptil 75 % rabatt på våre tjenester.

Fast oppfølging

Du får en fast kontaktperson og årlig utviklingssamtale for kartlegging av behov og muligheter.

Stort nettverk

Du får tilgang til et nettverk bestående av over 500 bedrifter og andre aktører nasjonalt og internasjonalt.

Støtteordninger og virkemidler

Vi kan gi deg en grundig gjennomgang av støtteordninger og nasjonale virkemidler.

Kurs og arrangementer

Du får tilgang til arrangementer gjennom FI Næringshage, næringsklynger og våre samarbeidspartnere.

Økt synlighet

Som målbedrift blir du synliggjort og profilert i viktige kanaler og arenaer hvor vi er til stede.

Tilgang på kompetanse

Du får utvekslet erfaring med andre bedrifter i næringshagen, og tilgang til kompetanse og ressurser fra andre næringshager i Norge.

Medlemsavgift

Pr. 1. januar 2022 

0-3 ansatte
1 500 kr. pr år
ekskl. MVA

4-12 ansatte
3 000 kr. pr år
ekskl. MVA

13+ ansatte
5 500 pr år
ekskl. MVA

Kundehistorier

Vi kan bidra i hele utviklingsprosessen i små og store prosjekter. 

AutoAgri

Fosen Tools

Skyklyngen

Kontakt oss

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg, eller har du andre spørsmål om FI Næringshage? Vi hører gjerne fra deg! Fyll inn kontaktinformasjon og hva du lurer på i skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid.